Thứ Tư tuần 13 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:28-34

 

Họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.  (Mát-thêu 8:34)

 

          Mỗi khi một cuộc xung đột khốc liệt chấm dứt, dân chúng nhảy mừng trên đường phố, diễn hành để ăn mừng và bắt đầu hồn nhiên biểu lộ niềm vui và thoải mái.  Vậy tại sao dân chúng thành Ga-đa-ra không nhảy mừng và khẩn khoản xin Chúa Giê-su ở lại với họ để làm thêm phép lạ cho họ?  Thực ra chính Chúa Giê-su đã giải thoát họ khỏi mấy người đang làm cho dân chúng vùng ấy phải kinh hoàng.  Người đã cứu mấy người này khỏi móng vuốt ma quỉ.  Nhưng việc xảy ra cho những con heo lại khiến dân chúng sợ hãi.  Việc xảy ra này cũng xa lạ đối với dân chúng, cho nên họ đã xin Chúa Giê-su rời khỏi họ.

          Bạn hãy tự hỏi mình:  “Sẽ ra sao nếu Chúa Giê-su chữa lành một phương diện nào đó trong cuộc đời tôi, nhưng Người lại đòi tôi trước hết phải từ bỏ một tập quán tội lỗi?”  Hoặc “Sẽ ra sao nếu trong một Thánh lễ chữa lành, có điều gì lạ xảy ra khi linh mục xức dầu cho tôi?  Cảm thấy quyền năng Chúa như thế nào?  Nếu tôi bất tỉnh thì sao?”

          Có thể một điều bất ngờ sẽ xảy ra khi Chúa Giê-su hiện đến.  Bạn hãy nhớ là chúng ta không kiểm soát được quyền năng của Chúa.  Cũng một quyền năng đã xua trừ ma quỉ có thể nhiều lần đưa chúng ta ra khỏi những thoải mái của cuộc sống, nhưng vẫn còn một điều tất cả chúng ta đều có thể nương tựa, là Chúa phù trợ chúng ta!  Vì yêu thương, Người đã dựng nên mỗi người chúng ta, và Người luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện.

          Ý tưởng về quyền năng của Chúa có thể khiến chúng ta sợ hãi.  Nhưng nếu bạn cảm thấy không được an tâm mời Người bước vào một lãnh vực nào đó cuộc đời bạn, thì bạn hãy nhắc nhở mình nhớ lại những gì bạn đã biết về Người.  Người nhân từ.  Người không trả báo về tội lỗi chúng ta, nhưng đầy tràn lòng từ ái và ân sủng.  Người ghét điều sai trái, nhưng Người vui mừng trong bạn.  Vậy hôm nay bạn hãy ngồi yên lặng với Người và xin Người tỏ cho bạn biết Người là Đấng nào và Người nhìn bạn như thế nào.  Cầu nguyện như vậy, bạn sẽ thấy niềm vui và niềm hy vọng làm tan biến đi bất cứ nỗi sợ hãi nào xảy đến.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn Chúa hành động trong cuộc đời con, nhưng đôi khi con sợ không biết điều ấy sẽ như thế nào.  Xin cho bảo đảm tình yêu của Chúa dành cho con dâng tràn, để con có thể tín thác nơi Chúa”.