Chúa Nhật tuần 14 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 2:2-5

 

Chính Ta sai ngươi đến…  (Êdê-ki-en 2:3)

 

          Họ là dân nổi loạn, cứng cổ, ngoan cố.  Tại sao Chúa cứ chuốc lấy bực mình khi sai Ê-dê-ki-en đem sứ điệp của Chúa đến những kẻ dường như không muốn lắng nghe?  Chỉ mất thì giờ thôi.  Nhưng đó là tính hào phóng của Thiên Chúa yêu thương.

          Thiên Chúa muốn nói với dân Người!  Trong thời Cựu Ước, Người đã sai các ngôn sứ đến.  Rồi Người sai Con của Người.  Hiện giờ Người sai chúng ta đi làm sứ giả.  Kết luận chắc chắn là quả thực Thiên Chúa muốn nói với dân Người!  Người không kìm hãm nổi ước ao muốn liên lạc với chúng ta.

          Bài đọc thứ nhất hôm nay cũng dạy rằng thái độ của chúng ta không làm thay đổi được ước ao của Thiên Chúa muốn nói với chúng ta.  Người đã sai Ê-dê-ki-en đến nói lời Người với một dân mà Người biết lòng dạ họ chai đá.  Người không dạy các ngôn sứ phải tránh xa họ.  Người không sai họ chỉ đến với người thánh thiện, kẻ đang chờ đợi và người mở lòng đón nhận.  Chúng ta cũng thấy điều này trong bài Tin Mừng hôm nay:  Chúa Giê-su đã nói với dân chúng tại quê nhà, mặc dù có nhiều người ở đó đã chối bỏ Người.

          Cảm tạ Chúa vì Người thật kiên trì!  Ngay bây giờ có thể bạn đang ở một tình huống đặc biệt dễ mở lòng đón nhận trong đời mình.  Hãy chúc tụng Chúa về điều ấy.  Nhưng có lẽ bạn cũng đang phải phấn đấu.  Có lẽ bạn đã bị thương và bạn không muốn lắng nghe Chúa nói với bạn về một phạm vi nào đó của đời bạn.  Không sao.  Người vẫn muốn đến với bạn và ban cho bạn được nếm thử tình yêu và sự dẫn dắt của Người.

          Bạn có thể chắc chắn rằng Chúa sẽ sai bạn đi làm sứ giả hôm nay, cho nên bạn hãy mở mắt!  Hãy nhìn vào những nơi quen thuộc như Thánh lễ hoặc nơi những người thân của bạn.  Nhưng cũng hãy để Người nói với bạn bằng những cách bất ngờ, có thể qua một quảng cáo trong đài truyền hình hay một dấu hiệu trên đường phố, hoặc một cách khác thường nào đó.  Hãy để lời Người đi vào trái tim bạn.  Hãy để cho làn sóng ước ao của Người muốn gặp bạn phá sạch mọi trở ngại.  Người đang sai lời Người đến với bạn.  Hãy nhận lấy và để lời Người nâng bạn lên cao!

 

          “Lạy Chúa, con lấy làm lạ ngay cả khi con cáu kỉnh hoặc rút lui mà Chúa vẫn tiếp tục nói với con!  Con cám ơn Chúa đã không hề mệt mỏi yêu thương con”.