Thứ Năm tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 44:18-21,23-29; 45:1-5

 

Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em.  (Sáng Thế 45:5)

 

          Đã bao giờ bạn nghe nói về ngọn đèn chiếu Fresnel chưa?  Đó là một ống kính rất mỏng, một hệ thống ống kính cực mạnh có thể phóng ánh sáng từ một bóng đèn đi xa tới hai mươi dặm.  Được sử dụng vào năm 1823, đèn chiếu ấy vẫn còn được dùng trong nhiều ngọn hải đăng trên khắp thế giới.

          Mặc dù đèn chiếu Fresnel là một bước tiến khoa học quan trọng, nhưng chính địa điểm đặt ngọn hải đăng cũng quan trọng không kém.  Nếu đặt hải đăng ở nơi quá thấp hoặc quá cao, nó có thể bị che khuất do những vật cản hoặc mây trời.  Đôi khi ngọn hải đăng phải đặt trên một vách đá nhô ra ngoài biển hoặc trên những tảng đá trồi lên cao, khiến cho việc xây cất nguy hiểm hoặc người ta không thể làm việc ở đấy được.

          Gần cuối câu chuyện, Giu-se ý thức công tác của mình cũng giống như một thứ đèn chiếu Fresnel.  Ông nhận thấy tất cả những tình huống ông đã đi qua, như làm tù nhân, đầy tớ, tiên tri và tổng quản, tất cả đều là những cơ hội để ông chiếu ánh sáng của Thiên Chúa vào cuộc sống của dân chúng Ai-cập.  Ông cũng ý thức rằng Thiên Chúa đã dùng ông để cứu dân Người là Ít-ra-en khỏi nạn đói.  Có lẽ đây là tình huống khó khăn nhất, vì trong tình huống này Giu-se phải bước ra khỏi vai trò là quan chức Ai-cập thống trị, để tha thứ cho các anh của ông về tất cả những thiệt hại họ đã gây ra cho ông.

          Cũng như Thiên Chúa đã hành động qua Giu-se, Người đặt bạn tại nơi bạn đang sống để có thể chiếu tỏa ánh sáng của Người.  Nhiều khi khó mà tin được, nhưng vẫn là thực, đó là bạn có khả năng để giúp đỡ người khác tìm được con đường để bước đi trong cõi đời này, và quan trọng hơn, tìm được con đường dẫn tới Chúa.  Cũng giống như ông Giu-se, có nhiều lần bạn thấy không dễ gì chiếu tỏa ánh sáng của bạn, có nhiều lần không dễ gì tha thứ hoặc quên mình để sống quảng đại hơn.

          Bạn đừng để cho những lo lắng này làm bạn sợ hãi.  Hãy nhớ rằng chính ánh sáng của Chúa chiếu tỏa trong bạn, cho nên việc chiếu sáng không tùy thuộc vào bạn đâu.  Cứ bắt chước ông Giu-se, và bước từng bước một.  Bạn sẽ thấy Chúa Giê-su ban cho bạn ân sủng cần thiết khi bạn tựa nương vào Người.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con chiếu tỏa ánh sáng của Chúa tại bất cứ nơi nào con có mặt”.