Thứ Sáu tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:16-23

 

Anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì.  (Mát-thêu 10:19)

 

          Chiên ở giữa bầy sói.  Bị nộp cho các tòa án và bị đánh đập trong các hội đường.  Bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền.  Vậy mà Chúa Giê-su lại bảo các môn đệ đừng lo lắng khi họ phải đương đầu với những khó khăn như thế.  Thời nay, có thể Người sẽ cảnh giác chúng ta về thái độ vô cảm, tinh thần thế tục hoặc chủ thuyết tương đối.  Dù thời nào thì đối phó với sự thù nghịch hoặc kỳ thị khi chúng ta cố gắng chia sẻ đức tin cũng đều khiến chúng ta phải lo lắng.

          Nhưng bạn đừng quên là người ta chối bỏ sự sống của Chúa Giê-su trong bạn, chứ không phải chối bỏ chính bạn.  Và Chúa đã chuẩn bị hoàn toàn để đối phó với bất cứ chống đối hay chối bỏ nào xảy ra trên bước đường của bạn rồi!

          Lo lắng thường đến từ cảm nghĩ cho rằng mình không đủ sức để đối diện với thử thách.  Chúng ta lo rằng mình sẽ phạm sai lầm hoặc không có đủ những gì cần thiết để thành công.  Nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy dẹp bỏ thứ lo lắng ấy đi.  Tại sao?  Vì lo lắng ấy không mắc mớ gì với chúng ta cả.  Sự phát triển Tin Mừng không lên xuống theo sự mạnh mẽ của con người chúng ta, không theo tầm hiểu biết hoặc tài ăn nói của chúng ta.  Lo lắng ở đây không hẳn là nghiến răng nghiến lợi cố vượt qua những khó khăn, nhưng còn là nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa và tin rằng Thần Khí của Người sẽ giúp chúng ta chiến thắng được những gì còn thiếu sót.

          Bạn có sợ đi rao giảng Tin Mừng không?  Đừng sợ!  Hãy nhớ rằng chính Thánh Thần sẽ nói qua bạn và làm cảm động tâm hồn người ta.  Người rất muốn chia sẻ Tin Mừng đến nỗi Người sẽ dẹp bỏ bất cứ trở ngại nào, để chỉ mang đúng sứ điệp đến đúng người vào đúng lúc.  Điều duy nhất Người muốn chúng ta làm là cố hết sức nhận ra và nắm lấy những cơ hội để chia sẻ Tin Mừng trong cuộc sống chúng ta.

          Bất cứ thế nào thì hoàn cảnh không khi nào là về “chúng ta” và “người ta”.  Nhưng là được thắp sáng lên nhờ ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa và tin rằng Thánh Thần của Người sẽ chiếu sáng qua chúng ta.  Với tâm hồn của một người rao giảng đích thực, hăng say đem đến cho người khác ân huệ bạn đã lãnh nhận, là bạn đã có thể làm chứng cho Tin Mừng rồi.  Bạn cứ mở miệng và cứ nói, cứ an tâm là Thánh Thần sẽ thay bạn đối phó với các trở ngại.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn mọi người nhận lãnh ân huệ cứu độ kỳ diệu của Chúa!  Xin Chúa giúp con dẹp bỏ lo lắng, để sự sống của Chúa tuôn trào nơi con và tràn sang những người Chúa cho con gặp gỡ”.