Thứ Tư tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 41:55-57; 42:5-7,17-24

 

Từ mọi xứ, người ta đến với ông Giu-se.  (Sáng Thế 41:57)

 

          Nếu ai có lý do chính đáng để tách ly với gia đình và với Thiên Chúa, thì đó phải là ông Giu-se, con ông Gia-cóp.  Bị chính anh em mình bán đi để làm nô lệ cho người ta, Giu-se phải sống tại nơi đất khách quê người.  Vậy mà cậu vẫn một mực trung thành!  Trong mỗi tình huống mới này – nô lệ, bị cầm tù, rồi tổng quản – Giu-se đã đến với Thiên Chúa để xin ơn khôn ngoan và sức mạnh mà phục vụ.  Ông đã chống lại cám dỗ rình rập từng lúc.  Cuối cùng Giu-se đã tỏ mình ra cho các anh ông với tất cả lòng thương xót.  Bảo rằng Thiên Chúa rất vui lòng với sự trung thành của Giu-se quả thực không sai chút nào!

          Nhưng thực ra câu chuyện ông Giu-se là câu chuyện về sự trung thành của Thiên Chúa.  Đúng vậy, chính Thiên Chúa mới là Đấng đã chúc lành cho tất cả những gì Giu-se đã làm và ban cho ông ơn soi sáng đặc biệt khiến vua Pha-ra-ô để ý đến ông.  Trong cách sắp xếp thời gian, Thiên Chúa đã đưa Giu-se vào sân khấu thế giới, như chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Rồi bạn cũng có thể nói rằng Thiên Chúa lại còn trung thành cả với những người anh của ông, mặc dù họ đã dã tâm bán ông làm nô lệ.  Thiên Chúa đã cứu vớt họ khỏi nạn đói và đem họ vào miền đất Gô-sen.

          Vậy hôm nay điều này có ý nghĩa gì với bạn?  Phải, trước hết, điều ấy có nghĩa là Thiên Chúa cũng quý trọng sự trung thành của bạn nữa.  Người nhìn thấy bạn cầu nguyện sốt sắng, phục vụ và yêu thương anh chị em.  Người nghe lời bạn cầu nguyện.  Người nhớ đến bạn.  Người nhìn đến những hy sinh của bạn, ngay cả những hy sinh nhỏ nhất mà bạn không để ý.  Dù có lúc bạn không trung thành với Người, vì chúng ta hết thảy đều lầm lỗi, thì Người vẫn chân thực với bạn.

          Điều ấy cũng có nghĩa là hôm nay Thiên Chúa vẫn hành động đằng sau chúng ta.  Người dùng chính sự trung thành của bạn để thực hiện nhiều việc hơn cả bạn tưởng.  Khi bạn cảm thấy mình bị giam hãm trong mặc cảm tội lỗi, sợ hãi, hoặc hận thù, thì Người hành động, uốn nắn để bạn được giải thoát.  Khi bạn cảm thấy không thể tha thứ cho một người đã làm tổn thương bạn, thì Người hành động tìm cách giúp xoa dịu con tim bạn.  Giống như Thiên Chúa đã hành động qua những tình huống đầy thách đố của ông Giu-se, ngay cả tình huống tuyệt vọng, thì Cha trung thành của bạn cũng đang hoạt động nơi bạn.  Cho nên bạn cứ vững tâm!  Hãy hết sức trung thành, và tin rằng Người sẽ vực bạn dậy vào đúng thời điểm của Người và bằng cách thức của riêng Người.  Bạn hãy luôn nhớ rằng Thiên Chúa thích viết những câu chuyện dài về lòng trung thành.

 

          “Lạy Chúa, lòng trung thành của Chúa cao vút tận trời xanh!  Hôm nay con cảm tạ Chúa đã yêu thương nhìn đến con”.