Thứ Bảy tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:14-21

 

Người sẽ không cãi vã, không kêu to.  (Mát-thêu 12:19)

 

          Phần chính của bất cứ phim trinh thám nào cũng đều là trò mèo bắt chuột giữa vị anh hùng và kẻ xấu xa.  Dù là cuộc săn đuổi cao tốc hoặc chạy đua với đồng hồ, thì kẻ xấu xa cũng tìm cách lừa vị anh hùng vào một thứ lưới để làm người này bó tay trước những mưu mô của hắn.  Trái lại, vị anh hùng thì sử dụng những phản xạ mau lẹ, những thông thạo đường phố và sự may mắn của mình để tránh những cạm bẫy và để sống sót.

          Phải, trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã sử dụng một phương thức độc đáo, tuy có lẽ không gây cấn như trong phim trinh thám.  Sau khi Chúa chữa lành một người bệnh trong ngày sa-bát, mấy người Pha-ri-sêu đã đưa ra trò mèo bắt chuột với hy vọng có thể bắt lỗi Chúa Giê-su trong lời nói của Người và sẽ đưa Người tới cái chết.  Nhưng Chúa Giê-su biết điều gì sắp xảy ra, nên Người đã quyết định không để mình bị lôi kéo vào cái lưới họ giăng ra hoặc khiêu khích họ đối đầu.  Người chỉ rút lui mà thôi.  Sở dĩ Người tránh đối đầu là để có thể tiếp tục phục vụ dân chúng.  Thực vậy, chính là để phục vụ dân chúng mà Người đã được sai đến.

          Quả thực là một gương mẫu cho chúng ta!  Thiên Chúa muốn chúng ta hãy bắt chước Chúa Giê-su, người Tôi Trung đã luôn chăm chú hướng về thánh ý của Chúa Cha.  Thay vì đấu đá với kẻ thù, Chúa muốn chúng ta hãy làm những người mang đến niềm an ủi.  Thay vì “la lối”, Người muốn chúng ta hãy tiếp tục làm công việc kế tiếp trong chương trình của mình.  Thay vì để mình bị chi phối do những mưu mô của kẻ thù, Chúa muốn chúng ta hãy hăng say thiết tha với kế hoạch của Người.  Bạn thử tưởng tượng xem sẽ có thêm biết bao nhiêu người được nghe Tin Mừng nếu như tất cả chúng ta đều biết học cách để yên cho qua đi những chống đối, mâu thuẫn và lên án!

          Trong một thứ văn hóa chỉ thích cãi vã và mâu thuẫn, thực khó mà nhớ được rằng Đấng duy nhất có ý kiến thực sự quan trọng, đó là Thiên Chúa.  Bạn hãy chú tâm yêu mến Chúa và phục vụ dân Người.  Bạn hãy nhắm mục đích duy nhất là làm những gì bạn biết Chúa muốn bạn làm.  Rồi cứ tiến tới bổn phận kế tiếp, tin rằng Cha bạn nhìn thấy tất cả những điều bạn đang làm và sẽ che chở cũng như thưởng công cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con học quay gót tránh xa những mâu thuẫn vô bổ.  Con muốn nên giống như Chúa, không kêu to hoặc la lối, nhưng chỉ yêu mến và phục vụ dân Chúa mà thôi”.