Thứ Năm tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 3:13-20

 

Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em.  (Xuất Hành 3:15)

 

          Bạn muốn mấy cuốn sách của bạn đứng được trên kệ sách thì bạn phải dùng hai miếng chặn sách để giữ chúng khỏi đổ xuống cuốn nọ trên cuốn kia.  Phải, bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng hôm nay giống những miếng chặn sách để giữ cuộc sống chúng ta ở trong Chúa Ki-tô.  Chúng ta cần cả hai, sự sống và Chúa Ki-tô, để giữ chúng ta được an toàn yên ổn.

          Miếng chặn sách thứ nhất là cách thức Thiên Chúa tự giới thiệu với Mô-sê khi Người nói với ông “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xuất Hành 3:14).  Chủ yếu là Người nói rằng Người là chính sự sống, sự sống của toàn thể các loài thọ tạo.  Là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Người nhắc nhở Mô-sê về tất cả những gì Người đã làm khi quy tụ họ lại với nhau, ban cho họ một căn tính là dân của Người và cứu thoát họ khỏi quân thù.  Đây là một Thiên Chúa quyền năng, hết lòng cảm thông  đối với họ, nên Người xứng đáng được thờ phượng và tôn kính!

          Miếng chặn sách thứ hai là bài đọc Tin Mừng.  Trong bài đọc này, Chúa Giê-su, Thiên Chúa làm người phàm, mời gọi chúng ta hãy đến với Người để Người an ủi chúng ta và cất đi những gánh nặng của chúng ta.  Nhưng tại sao chúng ta phải đến với Người chứ không đến với một thiên chúa nào khác?  Bởi vì miếng chặn sách thứ nhất dạy chúng ta rằng Người là Đấng quyền năng.  Chúa Giê-su là “Hiện Hữu”, là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng quy tụ muôn loài lại với nhau.

          Đây là điều kỳ diệu của sứ điệp Tin Mừng.  Tuy Thiên Chúa tự mình đã đầy đủ, nhưng Người vẫn muốn chúng ta ở với Người.  Tuy Người là Đấng toàn năng, nhưng Người đã trở nên một hài nhi yếu đuối để cứu chuộc chúng ta.  Người là Đấng đã đặt các vì sao ở trên trời, nhưng Người lại sẵn sàng nghe lời cầu xin của chúng ta và chạy đến giúp đỡ chúng ta.

          Sau hết, chúng ta cần cả hai miếng chặn sách.  Nếu chỉ chú tâm đến bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta sẽ biến Thiên Chúa thành một người cha quá bao dung đến độ làm hư hỏng con cái.  Nhưng nếu chỉ chú tâm đến bài đọc thứ nhất, chúng ta sẽ biến Thiên Chúa thành một đấng tạo dựng xa vời sử dụng uy quyền để bắt chúng ta phải sợ mà vâng phục Người.  Không đâu, nhưng Chúa muốn chúng ta theo Người, vì Người yêu thương chúng ta chứ không phải vì chúng ta sợ Người.  Người muốn chúng ta đến với Người để được ủi an và sau khi được mạnh mẽ, chúng ta có thể đi vào thế giới và loan truyền cho mọi người biết Chúa là Đấng kỳ diệu và quyền năng.

          Ở giữa hai miếng chặn sách này, chúng ta sẽ tìm được sự nghỉ ngơi tâm hồn.

 

          “Lạy Cha, Cha thật cao cả và đầy lân ái.  Xin Cha giúp con nhận biết Cha rõ ràng hơn nữa”.