Thứ Sáu tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 11:10 – 12:14

 

Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm.  (Xuất Hành 12:2)

 

          Hầu hết chúng ta đều mừng những ngày kỷ niệm:  sinh nhật, hôn phối, hoặc ngày tốt nghiệp.  Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Chúa mời gọi dân Ít-ra-en hãy dành riêng ngày Người giải thoát họ khỏi ách nô lệ.  Người dạy họ không những phải ăn mừng một biến cố quá khứ, mà còn đánh dấu một khởi đầu mới nữa.

          Mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm một ngày hết sức có ý nghĩa giống như ngày Vượt Qua của dân Ít-ra-en:  đó là ngày chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội.  Cũng như các bậc tổ tiên thiêng liêng, chúng ta đã được giải thoát khỏi ách nô lệ;  chúng ta được ban cho một căn tính mới;  và chúng ta cũng được đón nhận vào một tương quan mang tính cách giao ước với Thiên Chúa.

          Nếu bạn được rửa tội sau khi mới sinh ra, cha mẹ và người đỡ đầu đã thay mặt bạn nói lên lời hứa rửa tội.  Nhưng các ngày lễ Phục Sinh, bạn được mời gọi lập lại những lời hứa ấy như là của riêng bạn.  Bạn có thể chối bỏ tội lỗi và mọi đường lối ma quỷ quyến rũ bạn phạm tội.  Bạn hãy tuyên xưng đức tin vào Chúa là Đấng tạo dựng, cứu chuộc, soi sáng và là Bạn Hữu của bạn.  Bạn hãy quả quyết Giáo Hội là nhà của bạn.  Rồi bạn hãy cử hành sự sống bạn đã được Chúa ban khi bạn lãnh nhận phép Rửa tội là sự sống sẽ tồn tại muôn đời.

          Sau khi được đổ nước rửa tội, bạn được xức dầu thánh, một biểu tượng của Chúa Thánh Thần sống trong bạn.  Được rửa sạch tội lỗi, bạn cũng được mang chiếc áo trắng, biểu trưng cho sự vô tội và trong trắng mà bạn có thể được phục hồi mỗi khi lãnh nhận bí tích Hòa giải.  Bạn đã nhận lấy cây nến sáng như biểu tượng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh với sự sống bất diệt mà bạn được chia sẻ kể từ ngày đó.

          Nếu bạn không rõ ngày rửa tội của mình, bạn hãy cố gắng tìm ra ở giáo xứ nơi bạn đã được rửa tội.  Hãy ghi ngày bạn được rửa tội vào cuốn lịch và làm một điều gì đặc biệt để ăn mừng ngày kỷ niệm ấy.  Có lẽ hãy thắp một ngọn nến hoặc nhìn lại những tấm ảnh cũ hay đi viếng thăm nhà thờ.  Bạn hãy nhớ phải tạ ơn Chúa, vì đó là ngày Người đem bạn vào vương quốc của Người, cho bạn trở thành phần tử của dân Người và liên kết bạn với Con của Người muôn đời.

          Dĩ nhiên, cũng như ngày cưới hoặc ngày ra trường, ngày rửa tội của bạn cũng chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện, câu chuyện đời bạn.  Cho nên bạn phải chắc chắn tự hỏi xem mình có thể tiếp tục lớn lên trong sự sống bạn đã lãnh nhận hay không!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã gìm con vào ân huệ sự sống đời đời của Cha!”