Chúa Nhật tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:30-34

 

Người chạnh lòng thương.  (Mác-cô 6:34)

 

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su vừa phấn khởi vừa thất vọng.  Người phấn khởi vì các tông  đồ mới trở về sau một chuyến đi truyền giáo rất thành công.  Họ đã chữa lành dân chúng, khu trừ ma quỷ khỏi nhiều người và đưa người ta trở lại đạo.  Nhưng Người cũng nản lòng vì ông Gio-an, người bạn và bà con của Người đã bị chém đầu.

          Nghĩ đến những tin vui và buồn này, Chúa Giê-su đã áp dụng một phương thức thực tế là kêu gọi các tông đồ hãy đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một thời gian (Mác-cô 6:31).  Ít ra Người đã cố gắng.  Nhưng đám đông dân chúng lại đi theo các ngài.  Cho nên Chúa Giê-su đã phải thay đổi chương trình và bắt đầu dạy dỗ họ.

          Hiểu theo một ý nghĩa, bạn có thể nói rằng Chúa Giê-su “cảm thông” đã lướt thắng Chúa Giê-su “thực tế”.  Người đã bỏ qua những nhu cầu của cá nhân mình cũng như những nhu cầu của các môn đệ, để chỉ nghĩ đến nhu cầu của những người đến với các ngài.  Bạn có thể nói rằng Người đã mở mắt để nhận ra một viễn tượng rộng lớn hơn.  Các tông đồ cũng mở mắt ra giống như vậy.  Họ đã bỏ chương trình nghỉ ngơi để có thể phục vụ dân chúng.

          Dĩ nhiên Chúa Giê-su muốn chúng ta sống thực tế.  Người muốn chúng ta sống sao cho đúng và có mục đích, rồi phải hoàn tất những mục đích ấy.  Nhưng Người cũng muốn chúng ta phải linh động để có thể xếp lại chương trình riêng của chúng ta khi cần và khi Thánh Thần soi sáng chúng ta.

          Chủ yếu là làm sao học cảm nhận được sự thúc giục của Thánh Thần để cho những gì là thực tế và đã được sắp đặt không lấn át những gì là cảm thông và tự nhiên.  Có thể bạn cảm thấy được giục giã hãy nói chuyện với một người nào đó sau khi đã đi chợ về.  Có thể bạn cảm thấy Chúa muốn bạn ở bên cạnh chồng con, hoặc hãy xếp lại công việc đang làm để đọc Kinh Thánh mấy phút.  Hễ điều gì giống như trên xảy đến, bạn hãy cố gắng làm ngay.  Bạn chẳng bao giờ biết được những phép lạ nào có thể xảy đến!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con mở lòng đón nhận những soi sáng của Chúa.  Con không muốn quá quy tắc đến độ không nghe được tiếng Chúa nói với con.  Lạy Chúa, xin giúp con biết sống linh hoạt như Chúa!”