Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:46-50

 

Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.  (Mát-thêu 12:50)

 

          Bạn nghĩ sao nếu có ai nói với bạn rằng bạn có liên hệ với Đức Giáo Hoàng Phanxicô?  Đó cũng là cách Chúa Giê-su nói khi những người đồng bào đến nghe Người rao giảng.  Chúng ta hết thảy đều là anh chị em sống trong sự chăm sóc của Cha trên trời.

          Theo truyền thống Do-thái, gia đình là pháo đài sự sống.  Đúng thế, tất cả văn hóa Do-thái được xây dựng trên những quan hệ của dân tộc với cụ tổ Áp-ra-ham và các con cái ngài.  Dòng máu gia đình này chính là con đường đưa tới ơn cứu độ.  Bạn có thể tưởng tượng, nói điều gì “xúc phạm gia đình” cũng có nghĩa là xúc phạm cả dân tộc Do-thái.

          Nhưng đây lại là điều Chúa Giê-su đã làm.  Bạn thử tưởng tượng giây phút Chúa Giê-su làm cho Mẹ Ma-ri-a và bà con của Người phải sững sờ.  Bắt họ phải chờ đợi ở bên ngoài trong khi Người lo lắng cho đám đông dân chúng khiến họ đau lòng, đó là điều khó khăn cho Chúa Giê-su.  Thế mà Người còn làm hơn thế nữa khi minh định:  bất cứ ai cố gắng theo Thiên Chúa thì người đó thuộc về gia đình của Người, thậm chí cả những kẻ phong cùi, đĩ điếm, thu thuế và dân ngoại nữa.  Ai ai cũng đều có thể thừa hưởng vương quốc của Người.  Cả bạn nữa!

          Lời tuyên bố kinh ngạc này không những làm cho Chúa Giê-su trở thành người anh em của chúng ta và Đức Ma-ri-a thành mẹ chúng ta, nhưng còn làm cho hết thảy chúng ta thành bà con thân thuộc với nhau, cả Đức Giáo Hoàng nữa!  Lời tuyên bố ấy xác định lại quan niệm của chúng ta về gia đình và mở mắt chúng ta nhận ra chiều sâu của những mối tương quan thiêng liêng với nhau và với Chúa Ki-tô.

          Điều ấy có lý phải không?  Chúng ta, những kẻ đang tìm kiếm Nước Trời cũng nói cùng một ngôn ngữ, ngôn ngữ của Kinh Thánh và phụng vụ thường ngày chúng ta.  Chúng ta giống như một gia đình khi cùng nhau vâng phục Cha chúng ta và tha thứ cho nhau.  Chúng ta còn có những truyền thống chung của gia đình, như cùng ăn chay trong mùa Chay và làm dấu thánh giá.  Đồng thời Chúa cũng đối xử với chúng ta như một gia đình. Người trông coi chúng ta và che chở chúng ta.  Người dạy dỗ chúng ta.  Người còn viết tên chúng ta vào trong di chúc của Người, hứa ban cho chúng ta gia nghiệp Nước Trời.

          Hôm nay bạn hãy giữ trong lòng ý niệm về gia đình thiêng liêng.  Hãy nhớ rằng hết thảy chúng ta là một gia đình vĩ đại, gồm cả những người chúng ta không ưa thích.  Vì tất cả chúng ta đều cảm nghiệm được niềm vui Nước Trời, nên chúng ta đều có thể bắt đầu niềm vui ấy ngay tại mặt đất này.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con trở thành phần tử thuộc gia đĩnh vĩ đại, vinh hiển và đầy đủ hạng người của Cha”.