Thứ Hai tuần 16 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 14:5-18

 

Đừng sợ!  Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em!  (Xuất Hành 14:13)

 

          Chẳng phải dân Ít-ra-en xem ra quá nhẹ dạ đổi lòng như trong đoạn Kinh Thánh hôm nay hay sao?  Này nhé, họ đầy tràn những của cải mà họ vừa tước đoạt được của người Ai-cập, được giải phóng khỏi ách nô lệ, đã chứng kiến mười tai họa kinh hoàng giáng xuống dân Ai-cập, thế mà phản ứng của họ trước nguy hiểm lại như thế này:  “Bên Ai-cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc?” (Xuất Hành 14:11).  Thật là nực cười!

          Phải, có lẽ chúng ta cũng chẳng hơn gì họ nếu chúng ta phải trải qua một tình huống giống như họ.  Khi một cơn khủng hoảng bất thần xuất hiện, bản năng đầu tiên của chúng ta là lo lắng và hành động, chứ không ngồi yên trong bình an và tin tưởng.

          May thay, Chúa hoạt động trong chúng ta theo cùng cách thức Người đã hành động với dân Ít-ra-en, cho chúng ta thấy tình yêu của Người mạnh mẽ, vững vàng và không hề thay đổi.  Người tỏ cho chúng ta thấy Người yêu thương và giúp xây dựng lòng tín thác của chúng ta nơi Người.

          Như gương dân Ít-ra-en minh chứng, cần phải có thời gian để hoàn toàn chấp nhận những chân lý nói trên.  Điều tốt lành cho chúng ta là Thiên Chúa luôn kiên nhẫn!  Cẩn thận và chịu đựng, Người sẽ tiếp tục hoạt động với chúng ta, để lòng tín thác và tin tưởng của chúng ta nơi Người được tăng triển.

          Càng tin tưởng hơn vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy mình không còn sợ hãi.  Tóm lại, “Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rô-ma 8:31).  Chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để hiến thân phục vụ người khác trong tình yêu.  Rồi chúng ta sẽ trở nên đáng tin cậy hơn. Tất cả chỉ vì chúng ta đã đâm rễ sâu nơi Chúa Cha vĩnh cửu, bất tử, hằng yêu thương và hằng ban ơn cho chúng ta!  Chúng ta biết chúng ta thuộc về Người, và chúng ta xác tín rằng không ai cướp được chúng ta khỏi tay Người (Gio-an 10:29).

          Bạn sẽ làm gì khi tin tưởng vào Chúa?  Bạn có phải phấn đấu với nỗi sợ hãi là Người sẽ bỏ rơi bạn không?  Bạn hãy dành một lúc để tưởng tượng mình đang ở bờ biển Đỏ.  Hãy hình dung đạo binh Ai-cập tượng trưng cho bất cứ đe dọa nào bạn đang phải đối phó.  Giờ đây bạn hãy đọc lại đoạn Kinh Thánh hôm nay, nhất là lời Thiên Chúa phán với ông Mô-sê trong sách Xuất Hành 14:15-18.  Hãy để Chúa cho bạn thấy bạn không cần phải kêu cứu Người.  Bạn chỉ cần cứ tín thác và tin tưởng rằng Cha bạn bênh đỡ bạn.

 

          “Lạy Chúa, con tín thác Chúa hôm nay.  Xin giúp con cậy trông vào Chúa trong mọi tình huống”.