Thứ Năm tuần 16 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 19:1-2,9-11,16-20

 

Ông Mô-sê đưa dân ra khỏi trại để nghênh đón Thiên Chúa.  (Xuất Hành 19:17)

 

          Đúng năm mươi ngày sau cuộc Vượt Qua đầu tiên, dân Do-thái đã gặp Thiên Chúa tại chân một ngọn núi.  Dĩ nhiên đó không phải là lần gặp gỡ đầu tiên.  Họ đã chứng kiến Người biểu lộ quyền năng qua những dấu lạ điềm thiêng khi Người giải phóng họ khỏi tay vua Pha-ra-ô.  Nhưng lần này họ gặp Chúa trong một cách thức mới.  Chỉ có mình họ với Đấng cứu chuộc họ.  Khi họ bước vào giao ước, Thiên Chúa đã tỏ lộ cho họ biết căn tính và vai trò của Người một cách mới và sâu xa hơn.

          Nếu bạn đọc hết được sách Xuất Hành trong một lúc, bạn sẽ thấy dân Ít-ra-en gặp gỡ Thiên Chúa theo một cách mới trong hầu như từng chương sách – gặp gỡ Người là đấng cứu độ, đấng chữa lành, đấng quan phòng, đấng ban lề luật, đấng phán xét và nhiều danh hiệu khác nữa.

          Đó thực là những hình ảnh tuyệt vời diễn tả hành trình môn đệ của chính chúng ta!  Vinh quang Thiên Chúa, tình yêu của Người, oai phong của Người và lòng thương xót của Người thực sâu xa đến nỗi khiến chúng ta không bao giờ mỏi mệt muốn gặp Người, dù là cho đến muôn đời!  Đó là vì trong mỗi cuộc gặp gỡ, chúng ta đều khám phá ra một chiều kích mới Người là Đấng nào, hoặc chúng ta càng muốn đi sâu vào chiều kích chúng ta đã khám phá.  Thiên Chúa chúng ta thực tốt lành và tuyệt diệu đến độ mỗi một điểm nhỏ chúng ta nhận thấy đều làm cho chúng ta ao ước được nhìn thấy thêm nữa.

          Vậy trong quá khứ bạn đã gặp gỡ Chúa như thế nào?  Giống như dân Ít-ra-en trong bài đọc hôm nay, có lẽ bạn đã nhận ra một chút vẻ huy hoàng của Người khi bạn ngắm các vì sao.  Nhưng bạn có biết là bạn còn có thể nói với Người, mặt đối mặt như một người bạn trong giờ cầu nguyện không?  Phần cuối sách Xuất Hành, chúng ta còn thấy Thiên Chúa sẽ vào Lều hội ngộ để tỏ mình ra với ông Mô-sê, bạn hữu Người (Xuất Hành 33:11).  Đó là một hình ảnh báo trước cho Thánh lễ, ở đó Chúa tỏ mình ra với bạn trong bí tích Thánh Thể, trong Kinh Thánh, qua thừa tác viên và ở giữa dân Người!

          Có thể bạn đã gặp Chúa là núi đá phù hộ khi bạn đầy âu lo.  Thực là một phúc lành khi được bước lên những bậc thang dẫn tới ngai tòa Chúa, từ đó bạn cùng với Chúa nhìn xuống những trở ngại đã từng là vô cùng lớn lao!

          Rõ ràng có không biết bao nhiêu cách gặp gỡ Chúa.  Vậy thì hôm nay, bạn sẽ gặp gỡ Chúa cách nào?

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin ban cho con ơn can đảm để con bước ra khỏi trại, ra khỏi những thoải mái cuộc sống con, hầu khám phá Chúa một cách mới mẻ”.