Thứ Sáu tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:18-23

 

Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.  (Mát-thêu 13:18)

 

          Hạt giống thật lạ lùng, có phải không?  Bạn thử lấy một hạt bắp làm thí dụ:  chính hạt giống rất là nhỏ, nhưng ở bên trong nó là tất cả những gì cần thiết để nó phát triển gấp hằng trăm lần hơn nó.  Khi hạt giống nảy mầm, nó không có gì là nhiều, nhưng khi đã phát triển hoàn toàn thì cây bắp sẽ cao khoảng hơn hai mét và rễ có thể đâm sâu xuống đất tới hơn một mét!  Tất cả những tiềm năng ấy nằm gọn bên trong một hạt bắp rất tầm thường.  Một trái bắp có khoảng trung bình tám trăm hạt bắp, mỗi hạt lại có thể mọc thành một cây và cứ tiếp tục tiến trình ấy!

          Hôm nay Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng lời của Người tựa như hạt giống gieo vào tâm hồn.  Lời Người có thể “nhỏ xíu”, nhưng nó lại chứa đựng trong đó mọi sự cần thiết để phát triển, nở hoa và sinh hoa trái lớn lao trong cuộc sống chúng ta.

          Trong việc trồng trọt, phẩm chất của đất để hạt giống gieo xuống rất quan trọng.  Cho nên bác nông phu mới xới đất lên và lấy đi hết cỏ dại.  Công việc này giúp cho hạt giống có lợi thế và cho nhà nông không cần phải quá để tâm lo lắng cho mùa màng, lúc nào cũng phải cố gắng cải thiện đất cho đến khi các hạt giống đâm mầm.  Ông ta chỉ làm những gì cần làm và để phần còn lại cho Chúa.

          Đó là câu chuyện tương tự đối với chúng ta.  Hạt giống lời Chúa cần có môi trường tốt để mang lại hoa trái trong tâm hồn chúng ta.  Nhưng chúng ta đừng quên rằng chúng ta đã có sự sống của Thiên Chúa trong chúng ta khi chúng ta được rửa tội rồi.  Đó là chưa nói tới những điều chúng ta có thể làm hằng ngày giúp cho “đất” của chúng ta được lành mạnh (thí dụ việc cầu nguyện).  Nhưng cuối cùng, đang khi những cố gắng của chúng ta có thể gây ảnh hưởng tốt, thì lại có rất nhiều sức mạnh nằm trong lời Chúa.  Dù mảnh vườn tâm hồn chúng ta còn chút cỏ dại, sức mạnh Chúa ban để biến đổi cuộc sống vẫn có thể tạo nên những điều kỳ diệu.

          Vậy bạn hãy vui lên!  Hôm nay khi bạn nghe lời Chúa, hãy tưởng tượng một hạt giống được gieo xuống tâm hồn bạn.  Hạt giống ấy chứa đầy sự sống đến nỗi nó không thể không tuôn trào mọi ân sủng và phúc lành Chúa đã tàng trữ trong đó.  Bạn hãy mở lòng đón nhận sức mạnh của lời Chúa, và hãy tin rằng chỉ một hạt giống thôi cũng đã đủ để biến đổi cả đời sống bạn!

 

          “Lạy Cha trên trời, xin mở mắt con để nhận ra tiềm năng ban sự sống mà Chúa đã đặt trong lời Chúa.  Hôm nay xin cho lời Chúa biến đổi con”.