Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Suy niệm Gio-an 20:1-2,11-18

Lễ thánh Ma-ri-a Mác-đa-la

 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ.  (Gio-an 20:1)

 

          Trong Kinh Thánh ít có phụ nữ trở thành một đề tài đặc biệt và cặn kẽ như Ma-ri-a Mác-đa-la mà chúng ta mừng lễ hôm nay.  Tuy nhiên mặc dù được chú ý như thế, nhưng nhiều người vẫn còn lẫn lộn bà với “người phụ nữ tội lỗi” thống hối trong Lu-ca 7:36-50.  Vậy thay vì được nhớ đến như là con người tội lỗi, thống hối và ăn năn, thì Ma-ri-a phải được nhớ tới như là một gương mẫu về sự trung thành.

          Bà Ma-ri-a có lý do chính đáng để trung thành với Chúa Giê-su.  Chúa đã trừ bảy quỷ ra khỏi bà (Lu-ca 8:1-2).  Hầu như đây là khởi đầu cho hành trình của bà đi theo Chúa và nó đưa bà vào con đường làm môn đệ Người, con đường giúp bà trở thành một trong những phụ nữ đầu tiên theo Chúa.  Là một người trong nhóm phụ nữ yểm trợ tài chánh cho Chúa Giê-su, Ma-ri-a không phải là một người đi theo Chúa nhất thời tùy giai đoạn.  Nhưng bà tin vào Người đến độ dám đem tất cả tiền bạc mình có và bỏ lại cuộc sống nhung lụa để cùng bước theo Thầy.

          Bạn thử tưởng tượng bao phép lạ bà Ma-ri-a đã chứng kiến và niềm phấn khởi bà cảm nhận trong cuộc hành trình này!  Nhưng hành trình không phải chỉ có những dấu lạ điềm thiêng mà thôi.  Đây là con đường khó đi, con đường đã đưa bà tới chân thập giá, tại đó bà nhìn Chúa Giê-su chết trong đau đớn.  Than khóc và đầy bối rối, bà Ma-ri-a quả thực như con thuyền trôi dạt.  Bà tự hỏi:  “Làm gì bây giờ?”

          Chính ở thời điểm này chúng ta nhận ra rõ ràng nhất lòng trung thành và tình yêu của bà Ma-ri-a.  Từ chối trốn chạy và xa lánh như các môn đệ, bà đã là một trong số ít người ở lại với Chúa và lo việc mai táng Người.  Bà là một trong ba phụ nữ đã không sợ bị bắt bớ để làm công việc ướp xác Chúa.  Và cuối cùng, lòng trung thành của bà đã được trọng thưởng:  bà là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại được thấy Chúa Phục Sinh!

          Quả thực là một vinh dự!  Bà Ma-ri-a xứng đáng với danh hiệu “Tông đồ của các Tông đồ”.  Là một trong số những phụ nữ vĩ đại nhất trong Kinh Thánh, câu chuyện của bà là một gương mẫu cho sự thân cận với Chúa, sự thân cận đã đem lại phần thưởng cho một tâm hồn biết cảm tạ và trung thành hăng say tìm kiếm Chúa.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về gương mẫu của bà Ma-ri-a và đời sống của bà.  Xin Chúa giúp con biết bắt chước tình yêu và lòng nhiệt thành của bà”.