Chúa Nhật tuần 17 Thường niên

Suy niệm Gio-an 6:1-15

 

Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.  (Gio-an 6:15)

 

          Đã bao giờ bạn nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ để cho dân chúng tôn mình lên làm vua sau khi Người đã làm cho bánh và cá hóa ra nhiều không?  Đó có thể là điều họ muốn, nhưng Chúa Giê-su thì ngược lại.  Người chọn sự khiêm nhường.

          Trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Phao-lô dạy tín hữu Ê-phê-xô và tất cả chúng ta rằng:  “Anh em hãy sống sao cho xứng đáng như Chúa đã kêu gọi anh em” (Ê-phê-xô 4:1).  Chúng ta có khuynh hướng giản lược lời mời gọi này thành những điểm hành động đặc biệt sau đây:  Tôi phải làm điều tốt này và tôi phải tránh cám dỗ kia.  Nhưng sẽ ra sao nếu thánh Phao-lô muốn chúng ta trước hết và trên hết phải bắt chước Chúa Giê-su trong mọi thái độ của chúng ta, nhất là trong sự khiêm nhường?

          Khiêm nhường đích thực có nghĩa là cố gắng tránh làm cho mình trở thành to lớn trước mắt người khác.  Điều ấy có nghĩa là cố gắng đừng nghiêm khắc xét đoán người khác hoặc đưa họ xuống thấp để nâng chúng ta lên cao.  Đó cũng có nghĩa là tránh sự kiêu căng nổi lên khi người khác nhìn nhận sự khiêm nhường của chúng ta!

          Vậy làm sao chúng ta có thể học nơi Chúa Giê-su sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng?  Câu trả lời có thể gặp được bằng cách chúng ta nhường chỗ cho Chúa và để cho ân sủng Người nắn đúc tâm trí chúng ta.  Khi chúng ta ngừng cố gắng không bắt Chúa thuận theo ý chúng ta hoặc không tìm sự thán phục của người khác nữa, nhưng để cho mình được nuôi dưỡng hoặc củng cố nhờ Chúa Giê-su, thì ân sủng sẽ tăng gấp bội giống như bánh và cá được Chúa Giê-su dâng lên Cha Người.  Nhường chỗ cho Chúa như vậy sẽ giúp chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng cần thiết để thực hiện những điều tự sức riêng chúng ta không thể làm.  Việc này sẽ giúp chúng ta tránh được tình trạng cổ võ cho mình, vì chúng ta ý thức sâu xa rằng mình còn mắc nợ Chúa nhiều lắm.

          Hôm nay, bạn hãy nói với Chúa Giê-su rằng bạn muốn có ân sủng của Người để giúp bạn nhận biết mình một cách khiêm nhường hơn và nhìn người khác cao hơn.  Bạn hãy nói với Người rằng nếu không có ân sủng, bạn sẽ không thể nào sống khiêm nhường được.  Bạn hãy xin đi xin lại và hãy xem Người biến đổi tâm hồn bạn thế nào.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để con được khiêm nhường giống như Chúa đã khiêm nhường trong ngày Chúa làm phép lạ nuôi dưỡng năm ngàn người”.