Thứ Ba tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:36-43

 

Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời.  (Mát-thêu 13:43)

 

          Bàn về ý chí tự do, triết gia Heraclitus người Hy-lạp đã viết:  “Nội dung của con người bạn là sự lựa chọn của bạn.  Ngày này qua ngày khác, điều bạn chọn lựa, điều bạn suy nghĩ và điều bạn làm, tất cả là con người bạn sẽ trở thành”.  Tất cả chúng ta đều có một chọn lựa cách sống cuộc sống này.  Ngay cả khi phải đối phó với những tình huống khó khăn nhất, chúng ta vẫn có thể chọn lựa sẽ phản ứng cách nào.  Cho nên cuối cùng, chúng ta muốn hạnh phúc hay bất hạnh thì cũng là tùy thuộc vào chúng ta.

          Như bài đọc hôm nay cho thấy, tình trạng vĩnh cửu của chúng ta chung qui là vấn đề chọn lựa.  Sau đây chúng ta thấy số phận của những người đã quyết định chối bỏ Thiên Chúa:  “khóc lóc và nghiến răng” (Mát-thêu 13:42).  Tuy nhiên đâu có phải Thiên Chúa quăng họ vào lửa đâu, mà là họ đã chọn không muốn lãnh nhận lòng thương xót của Người.  Họ đã sử dụng ý chí tự do của họ, nhưng lại sử dụng không đúng.  Thiên Chúa đã tiếp tục yêu thương họ, nhưng chính họ phải chấp nhận tình yêu ấy mới được.

          Những người như chúng ta đang đọc bài suy niệm này đã trao cuộc đời chúng ta cho Chúa.  Nhưng chúng ta vẫn có tự do lựa chọn.  Đấy chính là nét đẹp của ý chí tự do.  Chúng ta có thể làm nhiều hơn cả việc tránh xa cỏ lùng.  Chúng ta có thể trở thành cây lúa mang đến mùa màng phong phú cho Chúa.  Khi cộng tác với ân sủng Chúa, từng lúc từng ngày, chúng ta có thể làm những việc chọn lựa biến chúng ta thành những vị thánh.  Mỗi người chúng ta mang ánh sáng Chúa Ki-tô trong tâm hồn, nhưng còn tùy chúng ta quyết định để nó chiếu sáng cỡ nào!

          Chọn lựa tốt nhất bạn có thể làm hôm nay, và cũng là lựa chọn giúp bạn chiếu sáng nhiều nhất, là hãy dành thì giờ ở với Cha trên trời của bạn.  Hãy để Người yêu thương bạn, dạy dỗ bạn và đào tạo bạn.  Bạn hãy nói với Người là bạn yêu mến Người và cần đến Người.  Bạn hãy xin Người ban cho bạn ơn khôn ngoan và ân sủng trong mọi tình huống đang tới.  Bạn hãy kêu xin Người phá tan bóng tối, nghi ngờ hoặc sợ hãi làm cho bạn vấp ngã hay ngăn cản bạn làm hết mọi sự cho thật tốt.  Bạn hãy để ánh sáng của Người chiếu tỏa qua bạn, rồi chắc chắn bạn sẽ mang lại hoa trái cho vương quốc Người!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con thật nhiều như vậy!  Ước gì mọi chọn lựa của con đều được Chúa Thánh Thần soi sáng, và chúng sẽ làm cho danh Chúa được vinh hiển”.