Thứ Hai tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:31-35

 

Nước Trời giống như…  (Mát-thêu 13:31)

 

          Những chương trình bản đồ trên mạng, những phương tiện chỉ đường bằng vệ tinh và ngay cả những bản đồ phố xá ngày xưa, tất cả đều không thể cho biết Nước Trời ở chỗ nào, hoặc làm sao tới đó được.  Vậy đâu là những dấu chỉ đi đến Nước Trời?  Có phải là mọi người đồng quan điểm về mọi sự và tham dự Thánh lễ Chúa Nhật ở cùng một nhà thờ?  Hay chỉ là những nụ cười hoặc hôn chúc bình an?  Sự hiệp nhất và đồng một lòng?

          Không phải đâu.  Bạn hãy nhìn những hình ảnh hạt cải, một bụi cây lớn, một dúm men, và một đấu bột, rồi bạn có thể hiểu rõ hơn đâu là Nước Trời và đâu không phải là Nước Trời.

          Chúa Giê-su không vẽ một bức tranh diễn tả một vương quốc vắng bóng khó khăn và bất đồng.  Nếu không phải vì những khác biệt này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được sự phát triển hoặc hiểu biết sâu xa hơn.  Trên thực tế, Nước Trời luôn luôn lan rộng và đem lại sự sống, thậm chí cả những nơi chúng ta chưa thấy Chúa hoạt động.  Mỗi ngày, những hạt giống li ti được gieo vào thế giới, trong nhà tù cũng như trong quán rượu, trong phòng họp cũng như trong phòng ngủ, trong những vùng chiến tranh cũng như trong lớp học, ngay cả những nơi đen tối nhất tâm hồn chúng ta.  Rồi mỗi ngày, những hạt giống ấy được Thánh Thần tưới nước.  Mỗi ngày chúng càng tiến gần tới lúc sinh hoa trái hơn, dù chúng ta không luôn ý thức được.

          Bạn hãy lưu ý, không phải tất cả những hạt giống này đều hoàn toàn phát triển đâu.  Nhưng điều ấy không có nghĩa là Thiên Chúa không làm gì cả.  Có thể bạn chẳng bao giờ thấy được hoàn toàn những gì Người đang làm, chẳng bao giờ thấy sự hoàn thành những kế hoạch của Người.  Lại nữa, Nước Trời ở trong tất cả thế giới này, ở ngay trong con người bạn và nó vẫn đang tiến triển.  Nó phát triển mặc dù bạn bị mất dấu do những bất toàn che chắn, trong bạn và trong những người chung quanh, cũng như trong những gì là Nước Trời.  Rồi bất kể điều gì xảy ra thì điều này vẫn là thật:  Thiên Chúa kiểm soát mọi sự và kế hoạch của Người chắc chắc sẽ được hoàn thành.

          Hôm nay, bạn hãy tin rằng Thiên Chúa đang quan sát mọi hạt giống đã được gieo trồng, bất kể bạn nghĩ Nước Trời giống điều gì.  Thánh Phao-lô đã thấy nhiều bạn tông đồ của ngài phải chịu tử đạo.  Ngài đã bước vào những bất đồng và tranh luận trong và giữa các giáo hội mới được thành lập. Nước Trời trên trần gian mới được khai sinh và còn chập chững.  Tuy nhiên ngài đã tin tưởng cầu xin cho tình yêu sẽ gắn bó người ta lại mỗi ngày một hơn, để Nước Trời được phát triển.  Lời cầu nguyện ấy cũng dành cho chúng ta nữa!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy phát huy Nước Trời trong con và trong thế giới!  Con tín thác nơi Chúa”.