Thứ Sáu tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:54-58

 

Bởi đâu ông ta được như thế?  (Mát-thêu 13:56)

 

          Làm sao những người đồng hương với Chúa Giê-su lại không thể nhận ra Người là ai?  Người đã thực hiện rất nhiều phép lạ và đã nói rất sâu sắc về Luật Mô-sê.  Nhưng đối với họ, Người vẫn còn là con bác thợ mộc ở cuối phố.  Do đó, vì họ đến gặp Người với những ước mong quá tầm thường, nên họ không sao cảm nghiệm được những việc chữa lành, trừ quỷ và nhiều việc lạ lùng khác mà nhiều người đã nhận được.  Do thiếu lòng tin, họ đã đặt ra những giới hạn cho những điều Chúa muốn làm cho họ.

          Vậy bạn có hạn chế Chúa Giê-su không?  Có phải Người chỉ là Đấng Cứu Độ của bạn vào những ngày Chúa Nhật hoặc những lúc bạn gặp khủng hoảng và khó khăn không?  Dĩ nhiên Người muốn đến với bạn trong Thánh lễ.  Và đúng là Người muốn ở bên cạnh bạn vào những lúc khó khăn.  Nhưng Người còn muốn nhiều hơn thế nữa.  Người muốn nói với bạn và bước đi với bạn giống như Người đã làm với ông A-đam và bà E-va trong vườn địa đàng.  Người muốn cố vấn cho bạn khi bạn làm những quyết định, hoan hô bạn khi bạn thành công và dạy bảo bạn khi bạn có những sai lầm.  Người muốn ban cho bạn những ân huệ tốt và dạy bạn biết làm sao khiêm tốn phục vụ những người thân yêu.  Chúa Giê-su muốn là người bạn đồng hành luôn ở bên bạn!

          Có thể khó mà tin được, nhưng Chúa thực sự vui khi tỏ mình ra qua những biến cố trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.  Lại nữa, Người thực sự vui sướng được ở với chúng ta, dù chúng ta đang ngồi trong phòng họp, hay đang coi truyền hình tại nhà, hoặc đang giặt quần áo.  Càng học nhận ra sự hiện diện của Chúa, chúng ta càng nhận được phúc lành, mặc khải và tình yêu của Người.

          Anh chị em, Chúa Giê-su hoàn toàn dấn thân cho các bạn!  Dù cho bạn đang bận tâm với những đòi hỏi của ngày sống, Người vẫn ở gần bạn.  Có thể bạn không cảm nhận được sự hiện diện của Người, Nhưng Người vẫn ở dó, đang nói những lời yêu thương, đang chắn đỡ cho bạn khỏi bị ma quỷ tấn công, và đang âm thầm đào tạo bạn.  Đứng trước tình yêu như thế, bạn có thể làm gì hơn là đặt tất cả niềm tin và tín thác của bạn nơi Người?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, qua nhiều cách Chúa vẫn là một mầu nhiệm đối với con.  Con không luôn cảm nhận được Chúa, nhưng con biết Chúa đang ở với con.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô tận của Chúa!”