Thứ Tư tuần 17 Thường niên

Suy niệm Gio-an 11:19-27

Lễ thánh nữ Mác-ta

 

Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.  (Gio-an 11:27)

 

          Lạy thánh nữ Mác-ta, hôm nay ngày lễ của bà, chúng tôi muốn tôn kính bà.  Bà vẫn thường được nhớ đến như một người nội trợ tất bật và bực mình với cô em không chịu giúp đỡ, nên bà đã nổi nóng và lên tiếng trách cả Chúa nữa (Lu-ca 10:38-42).  Nhưng hôm nay, chúng tôi muốn tôn kính bà vì bà đã làm chứng với lòng tin sâu xa.

          Chắc chắn bà đã được Chúa thương mến rất nhiều!  Ngay lúc đang than khóc vì cái chết của người em là anh La-da-rô, bà vẫn có thể làm một cuộc tuyên xưng đức tin vĩ đại nhất trong Kinh Thánh:  “Thưa Thầy, có.  Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Gio-an 11:27).  Lời tưyên xưng ấy quả thực vô cùng can đảm!  Anh La-da-rô đã chết bốn ngày rồi, và thân xác anh đã bắt đầu rữa thối, nhưng bà vẫn tin tưởng.  Mặc cho những gì mắt thấy tai nghe và mũi ngửi, bà đã đứng lên trong đức tin để tuyên xưng Chúa Giê-su là Chúa.  Lạy thánh nữ Mác-ta, bất kể có những lúc yếu đuối trong cuộc sống, bà vẫn là một người tin vững vàng!

          Lạy thánh nữ Mác-ta, chúng tôi muốn tôn vinh bà hôm nay, vì bà là chứng từ nói lên rằng thậm chí những người ít có những lúc sáng chói nhưng vẫn có thể có đức tin vĩ đại.  Bà dạy chúng tôi đừng coi thường đức tin và ân sủng Chúa đã ban cho chúng ta.  Bà khuyên chúng tôi đừng khi nào đặt những giới hạn cho mình, hoặc nghĩ rằng chúng tôi chẳng bao giờ có được đức tin giống như những vị đại thánh như thánh Phê-rô, cô Ma-ri-a và chính bà nữa.

          Lạy thánh nữ Mác-ta, cảm tạ bà vì chứng từ của bà!  Bà cho chúng tôi thấy mình có thể thực hành đức tin đầy hy vọng, đức tin mạnh bạo nữa.  Bà cho chúng tôi thấy đến ngay cơn khủng hoảng như cái chết của người thân yêu cũng là một cơ hội để Chúa giúp chúng ta chú tâm vào điều chúng ta thực sự tin.  Rồi bà cho chúng tôi thấy đức tin có thể lớn lên trong những lúc bình thường cũng như qua những cơ hội đặc biệt, tựa như trường hợp bà được Chúa Giê-su đến nhà thăm hỏi và mời gọi bà thêm lòng tín thác nơi Người.

          Lạy thánh nữ Mác-ta, bà dạy chúng tôi rằng không có gì là không thể đối với ai có lòng tin.  Hôm nay xin bà cầu cho chúng tôi, để chúng tôi theo gương bà và để Chúa Giê-su làm cho chúng tôi ngạc nhiên khi Người biểu lộ lòng nhân lành của Người.

 

          “Lạy Chúa, vâng, con tin vào Chúa và những lời hứa của Chúa.  Con sẽ sống cho Chúa hôm nay.  Hôm nay xin Chúa ban cho con ơn biết đi trong ánh sáng và nhận ra những lúc đức tin chiếu sáng rạng ngời”.