Thứ Ba tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 14:22-36

Lễ thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục

 

Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giê-su.  (Mát-thêu 14:29)

 

          Bạn thử tưởng tượng sự bối rối và sợ hãi của một đứa bé khi nó bất ngờ bị tách biệt khỏi cha mẹ nó.  Có thể chỉ cách xa mấy bước thôi, thế mà đứa bé run cầm cập cho đến khi nhìn thấy cha hay mẹ nó.  Rồi mọi sợ hãi nhường chỗ cho bình an.

          Giữa cơn bão táp, Chúa Giê-su đứng ngay trước mặt các tông đồ.  Người bảo họ:  “Thầy đây, đừng sợ” (Mát-thêu 14:27).  Khi ông Phê-rô nhìn thấy Chúa Giê-su, bão táp dường như tan dần.  Điều quan trọng nhất, đó là Chúa Giê-su đang đứng đấy, mặc cho luật tự nhiên về trọng lượng và luật tâm lý về sợ hãi.  Trong lúc ấy, tâm hồn Phê-rô dâng cao hơn cả sóng biển, rồi ông bước ra khỏi thuyền.  Chúa Giê-su đã trở thành nguồn tin tưởng và yên ổn, chứ không phải con thuyền.  Thậm chí khi ông không còn chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su và bắt đầu chìm xuống nước, ông đã kêu cầu Chúa nên ông được cứu.

          Tâm hồn và tư tưởng chúng ta luôn bị lôi kéo giằng co giữa những ngọn sóng chung quanh chúng ta.  Có thể đó là ngọn sóng ốm đau, lo lắng tài chánh, những thử thách về các mối tương quan hoặc những quyết định quan trọng mà chúng ta phải đương đầu.  Nhưng Chúa Giê-su vẫn là Đấng duy nhất và hằng hiện diện.  Người ngồi bên hữu Thiên Chúa và có mọi sức mạnh cùng uy quyền.  Người cũng hoàn toàn yêu thương chúng ta.  Đầy lòng cảm thông và hành động theo kế hoạch, Người không để cho bất cứ điều gì khiến Người không để mắt gìn giữ chúng ta.  Vì thế, mỗi khi chúng ta nâng tâm hồn lên với Người, Người nhắc nhở chúng ta biết Người là Đấng nào và những gì Người muốn làm trong cuộc đời chúng ta.

          Chính trong những lúc như thế mà tâm hồn chúng ta được củng cố nhờ đức tin.  Chính trong những lúc ấy chúng ta hiểu ra rằng Chúa Giê-su đang ở ngay trước mặt chúng ta, luôn luôn sẵn sàng đến với chúng ta và nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của Người.  Chúng ta được tạo dựng để biết Người, gặp Người mặt đối mặt và lắng nghe lời Người nói với chúng ta.

          Hôm nay Chúa Giê-su nói với chúng ta:  “Thầy đây, đừng sợ” (Mát-thêu 14:27).  Vậy bạn hãy đáp lời Người bằng cách hình dung Người đang ngồi trên ngai, yêu thương nhìn bạn và đưa tay ra nâng đỡ bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Chúa hơn nữa.  Con muốn tâm hồn con phải chắc chắn về Chúa và tình yêu của Chúa, để con có thể không sợ hãi sóng gió trong cuộc đời con.  Lạy Chúa, Chúa đáng cho con tín thác!”