Thứ Bảy tuần 18 Thường niên

Suy niệm Đệ Nhị Luật 6:4-13

Lễ thánh Đa-minh, linh mục

 

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.  (Đệ Nhị Luật 6:4)

 

          Trong thế giới ngày xưa, tiếp xúc với thần linh hơi giống với việc đi vào một tòa nhà văn phòng chính phủ.  Nếu xếp hàng không đúng chỗ, bạn có thể phí nhiều giờ đồng hồ trong ngày để xin được điều mình muốn.  Nếu bạn gặp khó khăn liên hệ đến thời tiết, chắc chắn bạn phải tới viếng đền của thần Hadad.  Nhưng nếu bạn muốn có con, bạn phải đến trước bàn thờ thần Ishtar.  Đó là chưa kể tới nào là những hiềm thù và tranh giành giữa các thần linh rất phức tạp khác nào cuộc đấu đá giữa văn phòng này với văn phòng kia!

          Trước cảnh bát nháo giữa các thần linh như thế, dân Do-thái hoàn toàn đứng ngoài.  Họ chỉ thờ phượng một Thiên Chúa mà thôi.  Hơn nữa, Người là Thiên Chúa duy nhất, Đấng chế ngự mọi sức mạnh thiên nhiên.  Không có thần nào khác chen lấn để giành lấy sức mạnh hoặc bảo cho Người biết điều này làm được, điều kia không làm được.

          Bài đọc hôm nay là một tuyên ngôn được người Do-thái gọi là Shema Yisrael (Nghe đây, hỡi Ít-ra-en!).  Nó biểu lộ tất cả đức tin của họ vào một Thiên Chúa toàn năng, thông biết và độc nhất.  Và đó cũng là điều hiểu biết vô cùng quan trọng đối với đức tin của chúng ta.  Chúng ta cũng tin vào một Thiên Chúa, Đấng đến với chúng ta như là Thiên Chúa Ba Ngôi! 

          Chúng ta tin vào một Thiên Chúa, Đấng ở trên mọi sự, Đấng không lệ thuộc vào bất cứ một sức mạnh nào lớn hơn và không can dự gì vào những cuộc tranh giành của các “thần” khác.  Vậy mà giống như trong dân Ca-na-an ngày xưa đã có đền thờ thờ các vị thần nam nữ kèn cựa nhau, đôi khi chúng ta phải đối phó với những sức mạnh có thể khiến chúng ta tin rằng Thiên Chúa cũng không bằng chúng.

          Có điều gì bạn nghĩ là Thiên Chúa không giúp được bạn không?  Tiền bạc?  Những khó khăn gia đình?  Những khuyết điểm hoặc thiếu đức tin của bạn?  Bất cứ điều gì, bạn hãy nhớ rằng Thiên Chúa chúng ta tin kính sẽ có quyền lực trên hết.  Không gì ở ngoài sự thống trị của Người.  Người nắm giữ mọi sự trong tay!

          Vậy lần tới, nếu bạn thấy mình bị bao vây bởi những lo lắng, sợ hãi hay chán nản hoặc giận dữ, hãy yên tâm!     Bất kể điều gì gây khó khăn cho bạn, Chúa đều có thể đối phó với nó.  Không những thế, Người còn sẵn sàng giúp đỡ bạn nữa.  Bạn hãy tín thác nơi Người, vì “Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất!”  (Đệ Nhị Luật 6:4).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ngợi khen Chúa vì quyền năng và uy lực vô biên của Chúa.  Con cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự thống trị của Chúa trên mọi lãnh vực đời con”.