Thứ Hai tuần 18 Thường niên

Suy niệm Dân số 11:4-15

 

Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn nếu con đẹp lòng Ngài!  Đừng để con thấy mình phải khổ nữa!  (Dân số 11:15)

 

          Nếu bạn đọc riêng lời trích dẫn trên và cố đoán xem ai đã nói, thì chắc bạn sẽ không nghĩ đó là ông Mô-sê đâu.  Ông là bậc anh hùng thánh thiện của Cựu Ước;  ông đã lãnh nhận Mười Điều răn và đã thấy Chúa mặt đối mặt.  Chắc ông sẽ chẳng bao giờ dám nói với Chúa một cách bất kính như vậy đâu!  Nhưng bạn cũng đừng quên, Mô-sê được gọi là một người “bạn hữu” của Thiên Chúa (Xuất Hành 33:11).  Mà đã là bạn hữu với nhau, bạn sẽ cảm thấy được tự do nói lên ý nghĩ của mình.

          Ông Mô-sê không tỏ ra gì là giả vờ cả.  Ông không giả vờ hành động.  Cho nên khi dân chúng phàn nàn và Mô-sê đã bị dồn vào chân tường, ông mới nói với Thiên Chúa như thế.  Ông hiểu Thiên Chúa biết ông tường tận, vậy đâu là điều ông muốn thực sự nói lên?  Mô-sê biết mình không thể tự giải quyết những khó khăn của dân chúng.  Cho nên ông tin tưởng trút hết tâm tư cho Chúa, giống như trút cho một người bạn vậy.  Và vì ông nói lên thật lòng, nên Chúa đã có thể giúp đỡ ông.

          Giờ đây điều ấy không có nghĩa là chúng ta phải dành hết cả thời giờ cầu nguyện của mình để phàn nàn hoặc nói lên điều tiêu cực!  Cách tốt nhất để tìm thấy “điểm hòa đồng” giữa thành thực và hay kêu ca là chúng ta hãy đọc Thánh Vịnh 13.  Vua Đa-vít đã thất vọng với Chúa, cảm thấy như bị cắt lìa khỏi Người;  nhưng cuối cùng vua cũng đi tới một khẳng định đức tin:  “Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ?... Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng” (Thánh Vịnh 13:1,6).  Cho dù bạn cảm thấy đức tin của mình yếu kém, cứ nói với Chúa rằng bạn vẫn tin kính Người.  Cứ nghĩ là Người sẽ vui biết bao khi bạn nương tựa vào Người, ngay cả giữa lúc phải phấn đấu!

          Vậy nếu bạn chán nản, hãy cho Chúa biết.  Nếu bạn buồn phiền, đừng cố giấu không tỏ cho Người hay.  Nếu bạn đang hạnh phúc, hãy chia sẻ với Người niềm vui của bạn.  Nếu bạn thất vọng tột độ, hãy nói với Người.  Cứ tiến tới và tin rằng Người sẽ đỡ nâng bạn!  Bất kể tình huống của bạn thế nào, người Bạn tốt nhất của bạn vẫn kiên nhẫn lắng nghe khi bạn thổ lộ hết tâm tình vớí Người.

 

          “Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha đã trung thành, khi con ngồi với Cha và dốc bầu tâm sự với Cha”.