Thứ Tư tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 15:21-28

 

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”.  Đức Giê-su đáp:  “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!”  (Mát-thêu 15:27-28)

 

          Đã ba lần một bà mẹ người Ca-na-an xin Chúa Giê-su chữa lành con gái bà.  Cũng ba lần Chúa Giê-su đã từ chối bà.  Nhưng bà đã kiên trì, rồi cuối cùng Chúa cũng siêu lòng và nhậm lời cầu xin của bà.

          Như vậy có phải Chúa Giê-su thử lòng tin của bà mẹ này không?  Hay bà đã thực sự làm cho Chúa Giê-su đổi ý?

          Một đàng, nếu quả thực Chúa Giê-su thử lòng tin của bà , thì tại sao thánh sử Mát-thêu lại bỏ qua chi tiết quan trọng này?  Như thế có lẽ Chúa đã thực sự đổi ý.  Điều này có lý nếu chúng ta mở rộng tầm nhìn của Kinh Thánh.  Có rất nhiều câu chuyện nói    về những người đã “làm cho Chúa đổi ý”.  Bạn hãy nghĩ đến ông Áp-ra-ham mặc cả với Chúa về số phận thành Xô-đôm.  Hoặc hãy nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su trong tiệc cưới Ca-na.  Mặc dù giờ của Chúa chưa đến, nhưng rượu thì lại cạn rồi!  Dĩ nhiên không thể bỏ qua câu chuyện dụ ngôn Chúa Giê-su kể về một bà góa kiên trì đã làm cho ông quan tòa phải đổi ý.

          Nhưng đàng khác, Chúa Giê-su lại là Con Thiên Chúa!  Các môn đệ đã nói đúng về Người:  “Thầy biết mọi sự” (Gio-an 16:30).  Nhờ hơi thở của Người, vũ trụ được hiện hữu.  Vậy thì làm sao chúng ta dám hy vọng thuyết phục được Người?  Người tuyên bố:  “Ta quyết thế nào, sẽ thành như vậy… khi Đức Chúa các đạo binh đã quyết định, ai có thể cản ngăn?” (I-sai-a 14:24,27).  Chắc chắn đây phải là kế hoạch của Chúa Giê-su để giúp người ta nhận biết đức tin phi thường của bà mẹ này.

          Thực là một mầu nhiệm khi lòng tin của con người gặp gỡ sự cao cả quyền năng của Thiên Chúa!  Phải, Thiên Chúa hoàn toàn kiểm soát mọi sự.  Phải, Người cúi xuống để nghe lời chúng ta cầu nguyện và Người lôi kéo chúng ta đến cộng tác với kế hoạch của Người.  Người còn cho chúng ta được đủ bạo dạn để đến với Người, tin tưởng là Người tôn trọng ý muốn của chúng ta.  Dĩ nhiên chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu được điều này cho tới khi thấy Chúa Giê-su mặt đối mặt.  Nhưng hiện giờ, cứ an vui trong mầu nhiệm này đi.  Hãy để mầu nhiệm ấy xếp tâm trí của bạn lại một góc và mở tâm hồn bạn ra trước những đường lối thật kỳ diệu của Thiên Chúa.  Bạn hãy kính sợ nhìn vào Chúa, vì Người đầy khôn ngoan khi đem cuộc đời của biết bao người tự nguyện vào trong kế hoạch của Người dành cho toàn thể thế giới.

 

          “Lạy Chúa, Chúa gợi lên lòng kính sợ trong tâm hồn con.  Ai giống được như Chúa?”