Chúa Nhật tuần 19 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 4:30 – 5:2

 

Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa.  (Ê-phê-xô 4:30)

 

          Tất cả chúng ta đều biết thật dễ dàng tạo ra những thêu dệt để đánh lừa người khác.  Chúng ta đều biết thật dễ dàng có thể “đánh trả” kẻ nào làm chúng ta bị tổn thương.  Và chúng ta đều biết thật dễ dàng khinh thường chính mình và nghĩ mình là đồ vô dụng.  Tuy nhiên chúng ta cũng biết phải quảng đại và giúp đỡ người cùng khổ.  Chúng ta biết phải tha thứ cho người làm tổn thương chúng ta.  Chúng ta biết phải kiên nhẫn, nhất là trong những tình huống khiến chúng ta giao động.

          Dường như chúng ta biết nhiều lắm.  Nhưng điều chúng ta không luôn luôn biết, đó là chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến thiêng liêng.  Một đàng, cái tên quỷ quyệt và mưu mô mà chúng ta gọi nó là Xa-tan, đang hoạt động ở trong bóng tối và xúi giục chúng ta phạm tội.  Đàng khác, Thánh Thần cũng đang hoạt động, khuyến khích chúng ta hãy sống yêu thương, nhân ái, chăm sóc và quảng đại.

          Bây giờ đây là điểm chính:  khi bạn từ chối cám dỗ của ma quỷ, nó sẽ giận dữ và quyết tâm hơn để làm cho bạn phạm tội.  Nhưng khi bạn từ chối Thánh Thần vì bỏ qua những thúc giục của Người hoặc vì sa ngã phạm tội, thì Người không giận dữ đâu.  Người chỉ buồn phiền.  Rồi Người đưa ra một kế hoạch mới để giúp bạn quay lưng lại tội lỗi mà trở về.

          Cuộc chiến thiêng liêng này cứ tiếp diễn không ngừng.  Vậy chúng ta phải làm gì?  Trước hết, chúng ta có thể tiếp tục nói với mình rằng Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, hằng yêu thương chúng ta.  Khi biết có người yêu thương chúng ta vô điều kiện, thì cái biết ấy sẽ khiến chúng ta nói lên rằng:  “Tôi không khi nào muốn làm tổn thương bạn hoặc làm bạn phải đau khổ”.  Quả thực đó là cách bảo vệ tuyệt vời giúp chúng ta không phạm tội!

          Thứ hai, chúng ta có thể chuẩn bị cho tâm hồn chúng ta đừng bao giờ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần.  Làm sao?  Bằng cách đừng để cho bất cứ tình yêu nào che lấp Người.  Rồi sao nữa?  Bằng cách cố gắng hết sức yêu thuơng mọi người và đối xử với họ giống như chúng ta muốn được đối xử, nghĩa là với sự quý mến, kính trọng và cảm thông.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đừng khi nào làm phiền lòng Thánh Thần của Chúa”.