Thứ Ba tuần 19 Thường niên

Suy niệm Đệ Nhị Luật 31:1-8

 

Mạnh bạo lên, can đảm lên!  (Đệ Nhị Luật 31:6)

 

          Có bao giờ bạn coi một cuộc chạy thi tiếp sức gây cấn, khi các lực sĩ chạy bên cạnh lằn đua để chuyển khúc gậy cho người kế tiếp và cổ võ cho họ không?  Đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng hơi giống như vậy, khi ông Mô-sê chính thức trao quyền lãnh đạo lại cho ông Giô-suê.  Sau nhiều năm bên cạnh ông Mô-sê, Gio-suê đã học hỏi.  Còn Mô-sê thì đã dạy dỗ chỉ bảo thật nhiều cho người kế vị mình và đã đến lúc để Gio-suê nhận lấy việc lãnh đạo.

          Cũng như ông Mô-sê, sẽ tới lúc mỗi người chúng ta phải chuyển việc lãnh đạo sang cho thế hệ kế tiếp trong Giáo Hội.  Dù chúng ta đang tham gia vào đời sống giáo xứ hay đang cố gắng làm một cuộc thay đổi trong cộng đoàn chúng ta, hoặc sống ẩn dật trong lúc chuyển tiếp, mỗi người cần phải suy nghĩ làm thế nào giúp cho những người đến sau chúng ta có thể tiếp tục phát huy công việc chúng ta đang làm cho Chúa.

          Vậy đây là một câu hỏi:  Tôi sẽ chuyển đức tin sang cho người khác như thế nào?  Câu trả lời gồm những việc như đưa con cháu của bạn đi dự Thánh lễ, cầu nguyện với chúng trước bữa ăn và giờ đi ngủ, đọc cho chúng nghe những chuyện Sách Thánh và giúp chúng nhận ra điều tốt điều xấu.  Cũng có thể là những việc tế nhị hơn, như khích lệ chúng mơ ước làm sao sống cho người khác nhiều hơn là chỉ sống cho mình, hoặc cố gắng tạo nên một bầu khí yêu thương và cầu nguyện trong nhà mình.  Người trẻ của chúng ta cần biết rằng đối với cuộc sống, còn có nhiều điều hơn cả tấm chi phiếu tiền lương, hơn cả những sinh hoạt cho cuối tuần hoặc mua một món đồ đắt tiền!

          Đây là một câu hỏi khác:  Nếu tôi có thể để lại cho những người trẻ chung quanh tôi chỉ hai điều cần phải nhớ, thì đó là những điều gì?  Tình yêu Thiên Chúa?  Lời hứa cứu độ?  Mệnh lệnh của Chúa Giê-su là hãy yêu thương nhau?  Bạn hãy suy nghĩ một chút về điều này;  rồi cố gắng tìm ra những đường lối để đưa những điểm này vào những câu chuyện của bạn cũng như vào cách bạn tôn thờ Chúa.  Xem ra không có gì là to tát, nhưng việc này lại có thể tạo nên sự thay đổi lớn.

          Tất cả chúng ta đều mang một đặc ân là được chuyển khúc gậy đức tin sang cho thế hệ kế tiếp.  Vậy chúng ta hãy cố gắng hết sức hướng dẫn và khích lệ họ, để lại cho họ một gia sản đức tin và phó thác họ trong bàn tay yêu thương của Chúa.  Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang chuyển giao một kho tàng vĩ đại đấy!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy làm thế nào hướng dẫn các người trẻ chung quanh con để giúp họ biết và yêu mến Chúa”.