Thứ Bảy tuần 19 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 11:19; 12:1-6,10

Lễ trọng, kính Đức Mẹ hồn xác lên trời

 

… có một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời.  (Khải Huyền 12:1)

 

          Bạn thử tưởng tượng mối tương quan giữa Mẹ Ma-ri-a và Con của Mẹ gần gũi như thế nào.  Để chuẩn bị cho Mẹ trong vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, Thiên Chúa đã giải thoát Mẹ khỏi vết nhơ tội tổ tông khi Mẹ được thụ thai trong lòng bà thánh An-na và đã đặt trong tâm hồn Mẹ một ước ao yêu mến Người và dân của Người.  Trung thành cho đến cùng, Mẹ Ma-ri-a lại còn được đặc biệt tham dự vào sự phục sinh của Chúa Giê-su khi Mẹ được Chúa đưa cả linh hồn lẫn thân xác lên trời sau lúc kết thúc cuộc sống ở trần gian.

          Cuộc đời dương thế của Mẹ đã kết thúc, nhưng Mẹ Ma-ri-a vẫn tiếp tục là gương mẫu vĩ đại nhất về cuộc đời Ki-tô hữu.  Vì Mẹ đã chia sẻ cuộc chiến đấu của Chúa Giê-su với Xa-tan, nên giờ đây Mẹ cũng được dự phần chiến thắng của Người trên ma quỷ và sự chết.  Mẹ Ma-ri-a là Ki-tô hữu đầu tiên được cảm nghiệm những gì dành cho thân phận của mọi Ki-tô hữu, đó là đặc ân được làm một tạo vật mới trước ngai Thiên Chúa và hoàn toàn chia sẻ vào sự sống thần linh của Người.

          Chỗ đứng của Mẹ Ma-ri-a ở trên trời là một dấu chỉ hy vọng cho hết thảy chúng ta, những kẻ đang chờ đợi được dự phần vào sự phục sinh.  Chúng ta cũng sẽ được hiển trị với Chúa Ki-tô.  Chúng ta cũng sẽ được chiêm ngắm vẻ đẹp của Thiên Chúa và vẻ uy nghiêm của Đấng cứu độ chúng ta.  Chúng ta cũng sẽ được vây quanh do triều thần thiên quốc với tất cả vinh quang và uy nghi của các ngài.  Chúng ta còn được chiếu sáng hơn các thiên thần nhờ chúng ta được kết hiệp với Chúa Ki-tô!

          Hôm nay, khi nhắm mục đích mà Mẹ Ma-ri-a đã đạt được, bạn hãy cố gắng hết sức sống cuộc sống như Mẹ đã sống.  Được thanh tẩy trong nước Rửa tội, bạn có thể từ bỏ tội lỗi và mọi cám dỗ của ma quỷ.  Được tràn đầy cùng một Thánh Thần đã phủ bóng trên Mẹ Ma-ri-a, bạn có thể đón nhận Thánh Thần và tìm được ân sủng cần thiết để sống đức tin.  Được khích lệ do biến cố Mẹ Ma-ri-a hồn xác lên trời, bạn có thể giữ tâm hồn tập trung vào việc yêu mến và phục vụ Chúa Giê-su đang khi bạn chờ đợi Người trở lại.

          Vậy chúng ta hết thảy hãy bắt chước Mẹ Ma-ri-a.  Hãy ngợi khen Chúa và thưa lời xin vâng trước tất cả những gì Người muốn chúng ta làm.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cầu nguyện cho mọi người chưa có niềm hy vọng vào sự sống lại.  Xin cho mỗi người được biết rằng Chúa muốn tất cả chúng con được sống với Chúa muôn đời”.