Thứ Sáu tuần 19 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 136:1-3,16-18,21-22,24

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.  (Thánh Vịnh 136:1)

 

          Vâng, lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ và trung tín Chúa đối với con.  Con biết Chúa yêu thương con và con cũng muốn yêu mến Chúa.  Con biết Chúa trung thành với con, nên con cố gắng trung thành với Chúa.  Nhưng còn hơn thế nữa, Chúa là tất cả những điều ấy (nhân từ, trung thành, yêu thương, thành thực, quảng đại) ngay cả khi con bất trung hoặc không tin tưởng được trong mối tương quan của con với Chúa.  Lạy Đấng trung tín, con tạ ơn Chúa vì tình bạn Chúa dành cho con, tình bạn bền vững muôn đời!

          Lạy Chúa, tình Chúa yêu con thì hằng có và không thể chuyển lay, ngay cả khi con quay lưng lại với Chúa, thí dụ khi con không nói với Chúa hoặc không dành thì giờ lắng nghe Chúa, thậm chí khi con trải qua nhiều ngày mà chẳng hề nghĩ đến Chúa nữa!  Tình yêu của Chúa không mất đi hay bỏ cuộc khi Chúa đợi chờ con quay về với Chúa, có khi Chúa phải đợi nhiều năm trời.  Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa hằng yêu thương và nhân lành đối với con.  Lòng nhân từ Chúa tồn tại đến muôn đời!

          Lạy Cha, con có làm điều gì cũng không thể          làm cho tình yêu của Chúa phai nhạt được, vì Chúa chính là tình yêu, và Chúa không hề thay đổi.  Chúa không ngừng theo đuổi con, và Chúa chẳng khi nào mỏi mệt chờ đợi con trở về.  Tình yêu của Chúa không bao giờ quỵ ngã khi con xúc phạm Chúa, trái lại nó dọn đường cho con trở lại với Chúa.  Chúa không khi nào ngần ngại ôm lấy con lúc con lại đến gần Chúa.  Lạy Chúa toàn năng, con cảm tạ Chúa vì Chúa trung thành và không mệt mỏi, vì lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời!

          Lạy Chúa, con có thể yêu mến Chúa vì Chúa đã yêu thương con trước.  Vì lòng thương xót vững bền Chúa dành cho con, nên con biết được tình yêu thực sự như thế nào.  Khi con để cho lòng thương xót của Chúa làm mềm trái tim con, thì con có thể trở lại yêu mến Chúa.  Rồi khi con được đầy tràn và sống động nhờ tình yêu và lòng thương xót của Chúa, con có thể chia sẻ với những người chung quanh con.  Tình Chúa yêu con và lòng con mến Chúa sẽ tràn lan chảy vào cuộc sống của gia đình con, những người láng giềng, những người làm cùng sở, ngay cả những kẻ thù của con nữa.  Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì tình yêu của Cha bền vững đến muôn đời!

 

          “Lạy Chúa, đây là gia nghiệp của con.  Con là con Chúa, bước đi trong ánh sáng Chúa và được tràn đầy sự sống của Chúa.  Lạy Cha đầy quảng đại và yêu thương, con tạ ơn Cha vì lòng từ ái của Cha bền vững đến muôn đời!”