Chúa Nhật tuần 20 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 5:15-20

 

Hãy thấm nhuần Thần Khí.  (Ê-phê-xô 5:18)

 

          Bài đọc thứ hai hôm nay đầy sự khôn ngoan.  Có lẽ bạn cần một cuốn Kinh Thánh cho giờ suy niệm này.  Bạn thử làm bài tập sau đây, dựa vào từng câu trong bài đọc.

1.  Thánh Phao-lô dạy chúng ta “hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình” (Ê-phê-xô 5:15).  Đây là ba cách xem xét mà ngài đề nghị với chúng ta.

          (5:15)

          (5:16)

          (5:17)

2.  Bạn hãy kể ra hai thay đổi đáng kể mà thánh Phao-lô nói đến, khi chúng ta được thấm nhuần Thần Khí.

          (5:19)

          (5:20)        

3.  Bằng những cách nào bạn có thể chúc tụng Chúa?

     Bạn cảm tạ Thiên Chúa Cha như thế nào?

          Với tính cách một tông đồ và người rao giảng Tin Mừng, thánh Phao-lô là người xây dựng các cộng đoàn Ki-tô.  Chỉ trong ít câu thôi, chúng ta có thể thấy tóm lược những kế hoạch xây dựng của ngài.  Trước tiên, ngài chú trọng đến những gì không nên làm.  Đừng sống như kẻ khờ dại.  Đừng hóa ra ngu xuẩn.  Đừng lơ là, không quan tâm tìm hiểu kế hoạch của Chúa.  Đừng say sưa rượu chè.  Rồi ngài chú trọng đến những gì cần phải làm ngược lại.  Hãy thấm nhuần Thần Khí.  Hãy để cho lời Chúa, nhất là Thánh Vịnh, trào dâng từ tâm hồn và môi miệng bạn.  Hãy chia sẻ với nhau lòng yêu mến Chúa Giê-su.  Hãy cùng nhau cầu nguyện.  Hãy cảm tạ Chúa về mọi ơn lành Người ban.

          Thế là bạn có đủ cả một chương trình và kế hoạch để biến gia đình bạn thành một nơi cư ngụ cho Chúa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đổ đầy tâm hồn con”.