Thứ Ba tuần 20 Thường niên

Suy niệm Thủ Lãnh 6:11-24

 

Chào chiến sĩ can trường!  Đức Chúa ở với ông.  (Thủ Lãnh 6:12)

 

          Bạn hãy đặt mình vào tình huống của ông Ghít-ôn một chút.  Khi còn bé, bạn đã lớn lên với những câu chuyện kể lại việc Chúa cứu dân Người khỏi bị áp bức.  Những năm sau đó, bạn thấy nước Mi-đi-an thống trị Ít-ra-en và đức tin của bạn vào Thiên Chúa bị thử thách nặng nề.  Bạn nghĩ, Chúa không còn chiến đấu cho chúng tôi nữa.  Nhưng rồi một ngày, sứ thần Chúa xuất hiện.  Ngài bảo bạn hãy đi cứu Ít-ra-en, vì Đức Chúa ở với bạn!  Nghi ngờ bắt đầu xâm chiếm đầu óc bạn, rồi thay vì tiến lên, bạn quay đầu nhìn lại.  Thiên Chúa ở đâu, khi…?

          Bạn làm gì khi Chúa giục giã bạn ra đi?  Nếu bạn cũng giống như tất cả chúng tôi, bạn sẽ nhìn về dĩ vãng thay vì hướng đến tương lai.  Bạn sẽ nhớ đến những lúc việc không xuôi chảy và quên những lần Chúa đã ở với bạn.

          “Tôi đâu thấy ai mà tôi đã cầu nguyện cho được chữa lành đâu, cho nên phải làm sao?”  “Hòa bình vui vẻ với người ấy thì tuyệt lắm, nhưng mà mối tương quan giữa chúng tôi đã hết thuốc chữa rồi”.  “Tôi chẳng bao giờ thắng được tập quán xấu ấy, cho nên lần này cũng có khác gì đâu?”  “Tôi nghĩ họ sẽ chẳng khi nào trở lại nhà thờ đâu, cho nên đừng mất công mời mọc họ làm chi”.

          Tuy nhiên, Chúa dư thừa kiên nhẫn và từ ái đối với chúng ta!  Người biết chúng ta có thể mau chóng nghi ngờ.  Người cũng biết bản chất chúng ta không thể chắc chắn rằng mình đang nghe đúng tiếng Chúa hay không.  Vì thế đôi khi Người sẽ xác định sứ điệp của Người.  Người đã làm như vậy đối với ông Ghít-ôn, không chỉ một lần, nhưng ba lần khác nhau!

          Thêm nữa, Người bảo đảm với chúng ta rằng khi chúng ta tiến bước, Người sẽ ở với chúng ta.  Những lời đầu tiên thiên sứ nói với ông Ghít-ôn là:  “Đức Chúa ở với ông” (Thủ Lãnh 6:12).  Lời này cuối cùng đã giúp cho ông Ghít-ôn không còn chú tâm vào sức mạnh nhỏ bé của mình, nhưng vào sức mạnh của Thiên Chúa.  Đúng vậy, không gì là không có thể đối với Thiên Chúa.  Cho nên ông Ghít-ôn đã đáp lại lời Chúa gọi, và Chúa đã cứu thoát dân Người.

          Hôm nay, khi cảm thấy Chúa thúc giục bạn tiến bước, bạn đừng nhìn lại!  Hãy tiếp tục nhìn vào Người để được vững mạnh và can đảm.  Làm việc từng bước với Người, sẽ không có giới hạn nào cho những gì Người có thể hoàn tất nhờ bạn.

 

          “Tôi có thể làm được bất cứ điều gì nhờ Đức Ki-tô, Đấng ban sức mạnh cho tôi!”