Thứ Hai tuần 20 Thường niên

Suy niệm Thủ Lãnh 2:11-19

 

Đức Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp.  (Thủ Lãnh 2:18)

 

          Có khi nào bạn ngại đi xưng tội vì cảm thấy như là mình chỉ nhắc lại những điều đã xưng lần trước không?  Bạn có cảm thấy một chút nản lòng vì dường như bạn vẫn còn phải phấn đấu với một thứ tội khó mà dứt bỏ được không?  Nếu đúng như vậy, bạn cứ nhìn lại mối tương quan giữa Thiên Chúa với Ít-ra-en dưới thời các Thủ lãnh.      

          Dân Chúa hình như đã gặp khó khăn trong việc trung thành với Người.  Ngay cả khi Chúa đặt lên các Thủ lãnh để dẫn dắt họ và cứu họ thoát khỏi quân thù thì dân chúng vẫn tiếp tục quay về những lối sống phân cách họ với Chúa.  Bị cám dỗ bao vây, họ không còn nhìn thấy Chúa nữa.  Nhưng Chúa không buông xuôi.  Người tiếp tục sai đến những Thủ lãnh để bảo vệ và dẫn dắt họ, cứu họ thoát khỏi những hậu quả do các chọn lựa không muốn theo đường lối của Người.  Động lòng thương, Thiên Chúa lại sai đến với họ một vị Thủ lãnh mới, cứ lập đi lập lại như thế. 

          Giờ đây, các Thủ lãnh này là những người dọn đường cho Chúa Giê-su.  Nhưng không ai trong họ là người hoàn hảo.  Mỗi người đều có những khuyết điểm, khiến cho việc dân Chúa đón nhận trọn vẹn ơn cứu độ Người ban cho họ trở thành khó khăn.  Bạn thử nghĩ trường hợp ông Sam-sôn sa vào những quyến rũ của cô Đe-li-la nên mất đi sức mạnh.  Bạn thử nghĩ đến lời thề quá vội vàng của ông Giép-tê khiến cho con gái ông phải chết.  Chẳng có Thủ lãnh nào là một đáp số toàn hảo cả.  Hết thảy họ đã phải chiến đấu với một thứ tội hoặc một nhược điểm hay một sa ngã nào đó giống hệt như chúng ta.

          Khi bạn cảm thấy mình như tuyệt vọng và phải khổ sở phấn đấu, hãy dành một lúc để nhớ lại Chúa Giê-su là Đấng nào và Người đã làm gì.  Người là Đấng Cứu Độ và Thủ Lãnh toàn hảo, và Người không bỏ rơi bạn.  Cho dù bạn không nhận thấy điều ấy, Người vẫn ở bên cạnh bạn, ban cho bạn sức mạnh và an ủi của Người.  Rồi nếu Chúa Ki-tô ở với bạn, bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ tiến triển, ngay cả khi không nhận ra được sự tiến triển ấy.

          Vậy bạn đừng ngại đi xưng tội.  Lòng từ bi của Chúa chẳng hề thất bại.  Người sẽ không thất vọng về bạn đâu!  Chúa Giê-su, Đấng cứu chuộc và giải thoát bạn, đang đợi bạn, sẵn sàng cất gánh nặng tội lỗi của bạn và ban cho bạn thêm sức mạnh để từ bỏ tội lỗi.

 

          “Lạy Chúa, dù cảm thấy thất bại, con vẫn tín thác vào lòng từ bi và tha thứ của Chúa.  Xin Chúa cho con được mạnh sức, để con có thể đến với Chúa trong sự tin tưởng và được giải hòa”.