Thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Suy niệm Rút 1:1,3-6,14-16,22

 

Mẹ đi đâu, con đi đó.  (Rút 1:16)

 

          Một trong những chân lý về Thiên Chúa chúng ta học được trong Kinh Thánh là Người sẵn sàng bênh vực người ngoại kiều, trẻ mồ côi và các bà góa.  Người nâng đỡ họ trong cơn cùng khổ.  Nhưng Người làm công việc này như thế nào?         Người không từ trời cúi xuống kéo họ ra khỏi khó khăn đâu.  Nhưng Người dùng những kẻ thường chính họ đã từng phấn đấu, hoặc những người đã từng trải thử thách, để hoàn thành ý muốn của Người.  Còn ai giúp người khác tốt hơn là chính người đã nếm mùi thế nào là cô đơn hoặc suy sụp?

          Chúng ta thấy nguyên tắc này hữu hiệu trong cuộc đời cô Rút và bà Na-ô-mi.  Bà Na-ô-mi là một bà góa không có con, tinh thần suy sụp.  Thậm chí bà còn đổi tên thành “Ma-ra” nghĩa là “cay đắng” (Rút 1:20).  Rút, con dâu của bà cũng góa bụa và không có con cái.  Nhưng trái tim của cô Rút lại hoàn toàn hướng về mẹ chồng, cho nên thay vì trở về nhà cha mẹ thì cô lại bằng lòng đi theo bà Na-ô-mi lúc bà quyết định về Ít-ra-en.  Để cứu vãn bà Na-ô-mi, Rút đành kết hôn với ông Bô-át, một chủ đất giàu có và công chính.  Không những bà Na-ô-mi được cứu vớt, mà cả cô Rút nữa, vì cô lại được gần Thiên Chúa hơn!

          Câu chuyện cô Rút dạy rằng chúng ta không cần phải toàn hảo trước khi có thể phục vụ cho tình yêu Thiên Chúa.  Chúng ta chỉ cần tự nguyện hiến thân càng nhiều càng tốt.  Có thể chúng ta cảm thấy không đủ khả năng vì đang gặp thử thách, nhưng đó chính là điều Thiên Chúa muốn.  Tóm lại, sự “cảm thông” có nghĩa là “cùng đau khổ với”.

          Khi chúng ta hy sinh giúp đỡ người khác, một điều tuyệt diệu sẽ xảy ra.  Vác thập giá đỡ cho người khác, chúng ta gặp được Chúa Giê-su một cách thật mạnh mẽ, giống như ông Si-môn Ky-rê-nê đã gặp Chúa trên đường lên Can-va-ri-ô.  Những ai phục vụ với cả tâm hồn, sẽ được phần thưởng trong chính việc phục vụ.  Không những cô Rút là một bằng chứng về điều ấy, mà cô còn là hình ảnh báo trước về Chúa Giê-su, một mẫu gương phục vụ cả cuộc đời.  Như Người đã được sống lại để ngự bên hữu Chúa Cha vì Người đã trút bỏ vinh quang thế nào, chúng ta cũng có thể được như vậy.

 

          “Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con phải mang gánh nặng giúp nhau và như thế là chu toàn luật tình yêu.  Xin đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa trên con, để con có thể đem tình yêu ấy đến cho những người Chúa kêu gọi con phục vụ họ!”