Chúa Nhật tuần 21 Thường niên

Suy niệm Gio-an 6:60-69

 

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  (Gio-an 6:68)

 

          Ông Gio-suê, người lãnh đạo dân Ít-ra-en trong Cựu Ước, được Chúa kêu gọi đưa họ vào Đất Hứa, đã có nhiều điểm giống với ông Phê-rô, người chài lưới được Chúa Giê-su tuyển chọn để dẫn dắt Giáo Hội Người.  Cả hai người đều biết thế nào là theo Chúa khi gặp khó khăn!

          Là tôi tớ của ông Mô-sê, Gio-suê đã nghe dân Chúa phàn nàn kêu trách Thiên Chúa đang khi họ lang thang trong sa mạc.  Là môn đệ Chúa Giê-su, Phê-rô đã nghe các môn đệ khác xì xầm rằng những điều Chúa tuyên bố về “bánh hằng sống” ai mà nghe nổi (Gio-an 6:60).  Tuy nhiên cả hai ông đều ý thức rằng Thiên Chúa đang hành động qua những việc mạnh mẽ mà họ đã chứng kiến.  Ông Gio-suê đã thấy dân Ít-ra-en được giải phóng khỏi ách nô lệ Ai-cập;  ông Phê-rô thì thấy những phép lạ và những việc chữa lành do Chúa Giê-su thực hiện.  Mỗi vị lãnh đạo này đều bày tỏ xác tín qua lời tuyên xưng đức tin độc đáo (Gio-suê 24:15;  Gio-an 6:68-69).

          “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?  Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Gio-an 6:68).  Trước đó không khi nào ông Phê-rô gặp được ai nói ra những lời đem lại sự sống.  Nhờ Chúa Giê-su, ông đã cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.  Ông cũng ý thức được rằng Chúa Giê-su đã nói năng    bằng uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa.  Ông đã thấy Người đem dân chúng từ thái độ không tin tới đức tin, nhờ những phép lạ và lời giảng dạy của Người.  Là một chứng nhân cho những điều lạ lùng ấy, ông Phê-rô có thể tuyên bố:  “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Gio-an 6:69).

          Như Thiên Chúa đã làm cho ông Gio-suê và ông Phê-rô, Người cũng muốn tỏ mình ra cho bạn.  Người muốn thuyết phục bạn rằng Người đã có một kế hoạch hoàn hảo dành cho đời bạn.  Điều thực sự làm phấn khởi về viễn tượng này là khi Chúa đổ ân sủng của Người xuống trên bạn, thì ân sủng ấy sẽ biến đổi bạn.  Dĩ nhiên nó làm cho bạn được tràn đầy niềm vui và đức tin.  Nhưng nó cũng cho bạn tất cả sự can đảm và sức mạnh bạn cần, để làm những điều ông Phê-rô và Gio-suê đã làm, là được ở bên cạnh Chúa trong lúc khó khăn!

 

          “Lạy Chúa, Chúa là Đấng Thánh đang yêu thương, lắng nghe và giải cứu con.  Con tin vào lời Chúa.  Con sẽ đi theo Chúa tới bất cứ nơi nào Chúa dẫn con đi, cho tới tận cửa thiên đàng!”