Thứ Bảy tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:17-29

Lễ nhớ thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

 

Khi Hê-rô-đê nghe ông Gio-an nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.  (Mác-cô 6:20)

 

          Khi nào là lần cuối cùng bạn gặp một người thật nhiệt tình?  Có lẽ người ấy mới có một đứa con hoặc một đứa cháu.  Có lẽ người ấy đang phấn khởi với một dự án mới ông ta đang thực hiện.  Có lẽ bà ấy đang hăng say về một tác vụ mới hoặc một cơ hội làm thiện nguyện.  Một điều gì đó về những con người ấy đang tỏa ra một sự phấn khởi.  Ông ta thì vui vẻ và nhiệt thành.  Bà kia cứ nói hoài về đối tượng khiến bà hăng say.  Rồi các điều ấy cứ lây lan.

          Ngày lễ hôm nay kỷ niệm “cuộc thương khó” của thánh Gio-an Tẩy Giả.  Nhưng thánh Gio-an chắc chắn đã biểu lộ một thứ “hăng say” khác:  nhiệt thành hết tình.  Lòng yêu mến Thiên Chúa và khao khát Ít-ra-en hãy trở về nẻo chính đường ngay đã khiến ngài sống cuộc sống khổ hạnh trong hoang địa, rao giảng sự thống hối và làm phép rửa để chuẩn bị cho dân chúng đến với Đấng Mê-si-a.

          Ông Gio-an không nhiệt tình để tìm thoải mái hoặc danh tiếng;  ông chỉ muốn cho người ta nhận ra con đường đến với Chúa Giê-su.  Rồi kết quả là dân chúng được lôi cuốn đến với ngài.

          Thậm chí vua Hê-rô-đê cũng không muốn xa tránh Gio-an.  Rõ ràng là dù ông Gio-an đã mạnh lẽ lên án những hành động của Hê-rô-đê nhưng nhà vua vẫn tiếp tục đến nghe ngài, ngay cả khi Gio-an đang bị cầm tù trong khu lâu đài của ông!  Nhiệt tâm của Gio-an muốn tìm chân lý, muốn yêu mến và phụng sự Thiên Chúa, giống như cục nam châm lôi kéo nhà vua.  Nhiệt tâm là như thế đấy.  Nó lôi cuốn người ta bằng chính lòng nhiệt thành và tình yêu.

          Chúa Giê-su muốn các môn đệ Người hãy nhiệt thành, hãy bừng lên với sự sống của Người.  Người biết việc chúng ta nhiệt liệt theo đuổi Người có thể là một yếu tố lôi cuốn người khác đến với Người.  Vậy bạn hãy để Chúa Giê-su thắp lên ngọn lửa trong tâm hồn bạn hôm nay.  Hãy dành thì giờ ở với Người;  hãy biết Người nhiều hơn.  Càng cảm nghiệm được sự hiện diện và ân sủng của Người, bạn càng thấy phấn khởi về Người.  Bất kể bạn là ai hay làm gì, Chúa Giê-su vẫn có sức lôi cuốn đủ để làm cho con tim người ta mềm chảy và bốc lửa.  Bạn hãy để Chúa làm cho bạn được tràn đầy tình yêu của Người, để bạn sẽ đổ tràn tình yêu ấy sang những người chung quanh. Ánh sáng của Người đang chiếu tỏa trên bạn là một bằng chứng cụ thể nhất đấy!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con được tràn đầy lòng đam mê đối với Chúa.  Xin giúp cho đời con lôi cuốn mọi người con gặp hôm nay đến với Chúa”.