Thứ Hai tuần 21 Thường niên

Suy niệm Gio-an 1:45-51

Lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ

 

Đây đích thật là một người Ít-ra-en.  (Gio-an 1:47)

 

          Bức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci là một trong những bức hoạ nổi tiếng nhất lịch sử.  Các nhà sử học về hội họa đã phân tích bức tranh ấy qua nhiều thế hệ.  Nhưng hầu hết những người đến thưởng lãm đều không muốn nghiên cứu bức tranh, mà chỉ muốn nhìn thôi.  Bởi vì họa sư da Vinci đã nắm bắt được vẻ độc đáo và nét đẹp của đề tài theo cách mà ít có họa sĩ nào làm nổi.  Bạn có thể nói là ông ta đã vẽ được một Mona Lisa “đích thực”!

          Bạn hãy để ý Chúa Giê-su cũng giống như một nghệ nhân ở đây.  Người nhìn thấy ông Na-tha-na-en – cũng có tên là Ba-tô-lô-mê-ô, vị thánh chúng ta mừng lễ hôm nay – ở dưới cây vả.  Nhưng cái nhìn của Chúa về ông Na-tha-na-en không chỉ là cái nhìn bề ngoài      :  Người nhìn thấu tâm hồn ông.  Người hiểu Na-tha-na-en không phải loại người “gian dối”, nhưng là một con người thẳng thắn không quan tâm tới những phê bình của người khác (Gio-an 1:47).  Người cũng thấy tương lai của Na-tha-na-en.  Người biết Na-tha-na-en sẽ trở thành môn đệ Người và sẽ được thấy lời tiên tri về Đấng Mê-si-a thể hiện.  Còn ông, ông biết Chúa Giê-su không phải là ông vua trần thế, nhưng là Đấng Cứu Độ và là Chúa.

          Chúa cũng nhìn thấy bạn, giống như một người cẩn thận xem bức tranh Mona Lisa.  Người thấy bên trong tâm hồn chúng ta và biết mọi đức tính của chúng ta:  chúng ta thành thật như Na-tha-na-en, hoặc biết cảm thông hay khích lệ, hoặc đầy lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng.  Phải, Người cũng thấy những lãnh vực nào cần phải sửa đổi, có thể là tính ích kỷ hoặc tính kiêu căng của chúng ta.  Nhưng Người thấy những lãnh vực ấy không phải là những khuyết điểm vĩnh viễn, mà là những phần nhỏ của một bức tranh cần được chỉnh sửa.  Bất luận lãnh vực ấy thế nào, Người vẫn coi chúng ta là kiệt tác của Người, là niềm vui và hãnh diện của Người.

          Tuy nhiên bạn hãy cẩn thận, đừng nghĩ về mình như một miếng vải để mặc cho Chúa vẽ vời.  Nhưng bạn được đặc ân cộng tác với Người.  Bạn giúp một tay vào công việc vẽ kiệt tác này khi bạn cộng tác với Chúa.  Bạn có thể quyết định cho kết cục của nó!  Có lẽ bạn sẽ chiếu tỏa ánh sáng của lòng cảm thông đối với người thiếu thốn.  Có lẽ bạn sẽ biểu lộ được lòng trung thành sâu xa trong mọi tình huống.  Có thể bạn sẽ nở nụ cười khiêm tốn của một tinh thần cầu nguyện và bình an.  Cho nên bạn đừng nghe bất cứ lời ác độc và lên án nào cả!  Bạn là “tác phẩm tốt” của Chúa, và Người sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cho đến khi nào tác phẩm ấy hoàn tất (Phi-líp-phê 1:6).

 

          “Lạy Chúa, Chúa là người thợ gốm, nhưng con còn giá trị hơn cả đất sét.  Xin giúp con yêu thương người khác hết lòng, hết tâm trí và hết sức con”.