Thứ Năm tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 24:42-51

 

Anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.  (Mát-thêu 24:42)

 

          Không lạ gì khi Chúa Giê-su cảnh giác chúng ta phải canh thức!  Ngày tận số có thể tới bất cứ lúc nào, nên Người muốn hết thảy chúng ta hãy sẵn sàng để        đón chào Người khi Người trở lại.  Đây không chỉ là lời cảnh báo mơ hồ.  Nhưng đó là một phương thức thực dụng cho cuộc sống mà chúng ta cần phải áp dụng.

          Vậy bạn hãy tỉnh thức!  Hãy nhớ mình là ai:  bạn là con cái Thiên Chúa, ở bên lòng Người.  Bạn được yêu thương, quí giá và độc đáo, nên Người được vui vì bạn.  Bạn đâu phải là bầy tôi của một Thiên Chúa xa vời.  Nhưng bạn là con của Người, nên Người chăm sóc bạn.  Người vui khi khi bạn làm việc, rồi Người an ủi bạn khi bạn bị tổn thương.  Bạn hãy dành thì giờ mỗi ngày để ở một mình với Đấng luôn ở bên cạnh bạn.  “Lạy Cha, xin hãy làm sống dậy trong con sự thật là con là con Cha, để con được sống trong tình yêu của Cha hôm nay”.

          Hãy tỉnh thức!   Chúa có những kế hoạch cho đời bạn, cho những lợi ích của bạn, để ban cho bạn một tương lai đầy ắp hy vọng (Giê-rê-mi-a 19:11).  Người thực sự muốn đem bạn vào thật sâu trong sự sống của Người, thậm chí dù hoàn cảnh chỉ là những quen thuộc như cùng một công ăn việc làm, cùng một trường học hoặc cùng một công việc nội trợ.  Bạn hãy cầu xin Người!  Người thích chia sẻ ý muốn của Người với bạn.  “Lạy Cha, đâu là những kế hoạch Cha dành cho con hôm nay?  Cha muốn lôi kéo con tới gần Cha hôm nay như thế nào đây?  Cha muốn con xây dựng vương quốc Cha như thế nào hôm nay?”

          Hãy tỉnh thức!  Xa-tan chẳng muốn gì hơn là chộp lấy bạn lúc bạn đang buồn ngủ.  Cho nên bạn hãy chiến đấu với những lời dối trá của nó, nhất là khi nó cố bảo bạn rằng bạn là kẻ vô dụng, bị ghét bỏ hoặc hoàn toàn cô độc.  Bạn hãy tỉnh thức, vì ma quỷ muốn trói bạn lại bằng những sợi giây giận dữ, đắng cay và thù hận.  Đừng ngã quỵ vì những thứ ấy!  Nhưng bạn hãy tha thứ.  Vùng vẫy, lo lắng và sợ hãi là lãnh địa của nó đấy.  Nên bạn hãy chạy đến với Chúa Cha khi thấy mình bị như vậy.  “Lạy Cha, xin mở mắt con và tai con, để con nhận ra được và tránh khỏi những cạm bẫy của ma quỷ”.

          Hãy tỉnh thức!  Chúa đổ tình yêu Người xuống trong tâm hồn bạn, một tình yêu có thể tràn lan sang người khác.  Khi thử thách tới, bạn đừng hoảng sợ.  Hãy xin Cha giúp bạn nhìn ra những gì Người nhìn, và yêu thương như Người đã yêu.

 

          “Lạy Cha, xin làm cho tâm hồn con được đầy tràn thêm tình yêu của Cha.  Xin giúp con hôm nay biết bước vào trong bình an và kiên nhẫn của Cha, biết nhận ra những gì Cha muốn con phải làm”.