Chúa Nhật tuần 22 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 1:17-18,21-22,27

 

Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.  (Gia-cô-bê 1:22)

 

Trong bản Đồng tuyên ngôn về Giáo lý ơn công chính hóa, anh chị em Tin lành Lu-thê-rô và Công giáo đã nói lên việc cùng hiểu và tin về ý niệm được công chính hóa nhờ đức tin.  Ban hành năm 1999, bản Tuyên ngôn nói rằng “Chúng tôi cùng tuyên xưng:  Chỉ nhờ đức tin mà thôi, đức tin vào công cuộc cứu độ của Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ bất cứ công nghiệp nào của chúng ta, mà chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận và được lãnh nhận Thánh Thần, Đấng đổi mới tâm hồn chúng ta đang khi Người giúp đỡ và kêu gọi chúng ta làm những việc thiện”
 (15).

Tin vào Chúa Giê-su là con đường đưa ta tới ơn cứu độ.  Chúng ta không thể tự cứu rỗi mình.  Đồng thời đức tin cũng kêu gọi chúng ta hãy làm các việc thiện.  C. S. Lewis đã từng nói rằng nếu cứ bàn luận về giữa đức tin và việc làm, điều nào là quan trọng, thì quả thực là vô nghĩa giống như giữa hai lưỡi kéo, lưỡi nào quan trọng hơn.  Cả hai đều quan trọng.  Cả hai đều giá trị.  Cả hai đều cần thiết.

Nếu đức tin không sống động, chúng ta sẽ phải hỏi “Thế thì tại sao Chúa Giê-su lại phải chết vì tội lỗi chúng ta?”  Còn nếu việc làm không quan trọng, chúng ta sẽ phải hỏi “Vậy tại sao Chúa Giê-su lại dạy chúng ta hãy đi rao giảng Tin Mừng, chăm sóc người nghèo, thăm viếng kẻ ốm đau và nuôi dưỡng kẻ đói khát?”

Đức tin và việc làm không thể tách biệt nhau.  Khi dân chúng hỏi Chúa Giê-su “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?”, thì Người trả lời:  “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Gio-an 6:28,29).  Thậm chí đức tin vào Chúa Giê-su cũng vẫn đòi có việc làm.  Việc làm ấy là phó thác mình cho ân sủng cứu độ của Người.  Là chọn phó thác cho Người và vâng lời Người.

Vậy mỗi ngày bạn hãy quyết tâm để ý tới đức tin của bạn vào Chúa Giê-su.  Đồng thời bạn cũng quyết tâm phục vụ Chúa và chăm sóc cho dân Chúa.  Hãy là một người tin và hãy là một người hành động.  Bạn có những ân huệ không thể tin nổi.  Những ân huệ ấy được ban cho bạn để bạn xây dựng Nước Trời ở trần gian này.  Cho nên bạn hãy sử dụng tài năng của bạn để phụng sự Chúa, rồi bạn sẽ thấy đức tin của người ta trở nên sống động.

 

“Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng cứu độ con.  Lạy Chúa, con tin Chúa!”