Thứ Ba tuần 22 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 27:1,4,13-14

 

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.  (Thánh Vịnh 27:1)

 

Từ những thời khóa biểu cho đến lời lẽ những bản nhạc, rồi các địa chỉ và số điện thoại, chúng ta đều học được nhiều điều nhờ học thuộc lòng.  Thực vậy, nếu bạn nói hoặc nghĩ điều gì cho đủ, nó sẽ ăn sâu vào trí nhớ của bạn, ngay cả những lời khẳng định về bạn là ai và cuộc sống này là gì.  Cho nên bạn thử xét xem điều gì có thể xảy ra nếu bạn quyết định lập đi lập lại những chân lý về Thiên Chúa.  Hôm nay bạn cứ thử đi, bắt đầu với chân lý “Chúa là nguồn ánh sáng của tôi” và “Chúa là ơn cứu độ của tôi”.

Chúa là nguồn ánh sáng của tôi.  Người cho tôi thấy phải làm gì.  Người ban cho tôi sự hướng dẫn và soi sáng con đường khi tình huống đen tối.  Ánh sáng của Người có thể chiếu tỏa trong tâm hồn tôi, đem lại sự khôn ngoan khi tôi không biết chắc chắn phải làm điều gì.  Người ban cho tôi hiểu biết và một cái nhìn của trời cao.  Khi tôi cảm thấy quá bối rối hoặc sợ phải tiến tới, Người có thể cho tôi thấy phải tiến hành như thế nào.

Chúa là ơn cứu độ của tôi.  Tôi có thể chạy đến với Người để tìm sự che chở và sức mạnh.  Người là sức mạnh của tôi khi tôi thấy mình quá yếu đuối đến nỗi không tiếp tục chăm sóc cho người khác được, hoặc khi tôi thấy mình chẳng muốn ra khỏi giường vào buổi sáng.  Người sẽ giúp đỡ tôi khi tiếng gọi hãy dạy dỗ con cái sống như con Chúa hoặc hãy kiên trì cầu nguyện.  Người giữ gìn tôi được yên ổn giữa thù nghịch và chống đối.

Chúa là sức mạnh của tôi.  Tôi có thể tập thể thao, hoàn tất việc phục hồi sức khỏe hoặc chịu đựng làm hóa trị… vì Chúa là sức mạnh của tôi.  Khi tôi cần thống hối, tha thứ hoặc chỉ sử dụng thì giờ cho đúng, thì Chúa đang ở đó để giúp đỡ tôi bằng sức mạnh và quyền năng của Người.

Khi bóng đêm sợ hãi hoặc thất bại đang đe dọa tất cả con người bạn, bạn hãy kêu lên:  “Chúa là nguồn ánh sáng của tôi!”  Khi sợ hãi bao vây bạn hoặc sự yếu đuối nắm chặt lấy bạn, bạn hãy tuyên bố:  “Chúa là sức mạnh của tôi!”  Mỗi khi bạn nghe lòng tự nhủ “Tôi không thể”, “Tôi không biết phải làm thế nào”, hoặc “Tôi bỏ cuộc, chịu thôi”, bạn cứ lập lại lời Thánh Vịnh uy dũng kia:  “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi… Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi”  (Thánh Vịnh 27:1,2).

 

“Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng và là sức mạnh đời con.  Hôm nay nhờ Chúa giúp, con sẽ sống trong ánh sáng và sức mạnh của Chúa”.