Thứ Bảy tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:1-5

 

… các môn đệ bứt lúa.  (Lu-ca 6:1)

 

Dù đang bứt lúa vào ngày Sa-bát, nói chuyện với những người cùng khổ, hoặc làm phép lạ, thì các môn đệ Chúa Giê-su cũng vẫn là những con người có điều gì khác thường.  Nhiều người Pha-ri-sêu có lẽ thắc mắc:  Tại sao mấy người môn đệ ấy lại không thể bình thường?  Nhưng điều ấy sao tránh khỏi.  Bởi vì hình như bất cứ khi nào chúng ta theo Chúa Giê-su, thì chúng ta sẽ nói hoặc làm những điều xem ra không bình thường đối với những người chung quanh.  Nhưng đó lại là điều tốt.  Ý thức mình được kêu gọi để làm điều khác thường có thể giúp chúng ta đáp lại lời triệu gọi của Chúa một cách tin tưởng hơn.

Thí dụ chúng ta thử nói về niềm vui.  Kinh Thánh kêu gọi chúng ta hãy mừng vui mỗi ngày.  Phải, có những ngày dễ vui vẻ hơn những ngày khác, nhưng niềm vui vẫn luôn là một dấu ấn của các môn đệ Chúa Ki-tô.  Niềm vui không phải là một cảm xúc nhất thời dựa trên hoàn cảnh, hoặc là điều chúng ta có thể giả vờ; nhưng niềm vui đến là nhờ chúng ta có Thánh Thần, Đấng đổ ân sủng vào đời sống chúng ta.

Thế còn lòng thương xót thì sao?  Rất nhiều Ki-tô hữu đã tìm được     ơn biết tha thứ cho những người làm tổn thương họ, thậm chí trong những tình huống mà nhiều người coi như không thể tha thứ được.  Tuy nhiên cũng giống như niềm vui, khả năng biểu lộ lòng thương xót chỉ có được là nhờ ân sủng trong tâm hồn chúng ta, nhất là đang lúc chúng ta phải chịu đau đớn sâu xa.

Việc sử dụng thì giờ của chúng ta cũng có thể là khác thường!  Đi tham dự Thánh lễ, dành thì giờ cầu nguyện hoặc đọc bài suy niệm này, tất cả đều phản ảnh một tâm hồn khao khát đến gần Chúa Ki-tô.  Nó cho thấy là chúng ta đang coi việc đi với Chúa là ưu tiên hơn, nên muốn dành chỗ cho Người cho dù cuộc sống thật bận rộn.

Nhận biết những khác biệt này chưa phải là phát triển một thái độ “thánh thiện hơn người”.  Nhưng đó là phát triển việc làm môn đệ Chúa.  Nếu chúng ta biết mình được kêu gọi hãy sống vui vẻ, chúng ta sẽ bớt đi thái độ phàn nàn cau có.  Nếu biết mình được mời gọi sống lòng thương xót, chúng ta sẽ cố gắng hơn để tha thứ cho người khác.  Rồi chúng ta sẽ sẵn sàng “phung phí” thì giờ cho Chúa khi biết rằng đó không chỉ là thói quen, nhưng là vì chúng ta thực lòng muốn tiến triển hơn nữa trong mối tương quan với Chúa Giê-su.

Hôm nay, bạn hãy xin Chúa ban thêm ơn sủng giúp bạn theo Người.  Hãy nói với Người rằng bạn không quan tâm việc bị người ta cho là khác thường hoặc kỳ cục bao lâu bạn có thể làm vinh danh Người.

 

“Lạy Chúa Giê-su, con sẽ theo Chúa đến bất cứ nơi nào Chúa dẫn con tới”.