Thứ Hai tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 4:16-30

 

Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.  (Lu-ca 4:21)

 

Có khi nào bạn ước gì cuộc sống này giống như cái máy bán hàng tự động không?  Cứ bỏ đúng số tiền vào là cái máy sẽ chạy ra món đồ chúng ta muốn mua.  Cũng thế, chúng ta cứ làm đúng công việc và đọc đúng các kinh nguyện, rồi bấm nút, là mọi sự sẽ xảy ra đúng như chúng ta lên kế hoạch!

Tuy nhiên đôi khi ngay những cái máy cũng bị kẹt, nên chúng ta không có được những thứ chúng ta muốn.  Có khi còn mất tiền toi.

Thế rồi sao nữa?  Thì người ta nổi giận, lắc hoặc đá cái máy cà chớn kia.  Thật đáng tiếc, làm như vậy rất ít khi được việc, khiến người ta càng thêm thất vọng.  Biết làm gì hơn!

Có lẽ đó là tình trạng dân chúng trong hội đường Na-da-rét đã cảm nhận khi Chúa Giê-su loan báo cho họ biết Người chính là Đấng Mê-si-a người ta mong đợi từ lâu.

Nhiều người Do-thái thời Chúa Giê-su rất cẩn thận khi bấm đúng những nút hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những mơ ước của họ.  Họ đã không ngừng cầu xin có được một Đấng Mê-si-a hùng mạnh đến lật đổ đế quốc Rô-ma và mang lại thời hòa bình thịnh vượng cho nước Ít-ra-en.  Cho nên bạn có thể tưởng tượng họ hồ hởi lúc đầu khi nghe Chúa Giê-su tuyên bố mình là Đấng Mê-si-a.  Rồi bạn cũng tưởng tượng ra họ giận dữ khi khám phá ra đấng “Mê-si-a” này lại là con bác thợ mộc chỉ biết rao giảng sứ điệp lòng thương xót, tình yêu và cảm thông.  Họ thất vọng đến nỗi tìm cách giết Người đi!

Dân chúng Na-da-rét không thấy rằng ở nơi Chúa Giê-su họ sẽ còn có được hơn cả những gì họ muốn.  Chúa Giê-su không muốn tái diễn cái vòng lẩn quẩn trả thù và bạo động của bất cứ vương quốc nào, kể cả vương quốc của họ.  Người tới là để chấm dứt cái vòng lẩn quẩn ấy và để cứu độ mọi người bằng cách tỏ cho họ thấy tình yêu của một người tôi tớ, chứ không phải một kẻ làm vua làm chúa.

Hôm nay, bạn hãy dành thời giờ để xét xem mình đã phản ứng thế nào khi cuộc sống không đem lại những gì bạn muốn.  Bạn có đá cái “máy bán hàng tự động” để chỉ tổ gây đau đớn cho chính mình không?  Bạn hãy nhớ rằng Chúa không luôn hiện ra, hoặc chữa lành chúng ta, hoặc cứu chúng ta theo cách chúng ta mong muốn đâu.  Nhưng kế hoạch của Người luôn tốt nhất.  Bất kể kết cục thế nào, Người sẽ làm cho mọi sự toàn hảo nếu chúng ta tín thác Người.  Rồi tốt hơn hết, đó là chúng ta sẽ được hơn cả những gì chúng ta cầu xin!

 

“Lạy Chúa, Chúa hoàn thành mọi nhu cầu và ước muốn của con.  Xin cho con đừng bao giờ chối bỏ những ân huệ Chúa ban!”