Chúa Nhật tuần 23 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 35:4-7

 

Hãy nói với những kẻ nhát gan:  Can đảm lên, đừng sợ!  (I-sai-a 35:4)

 

          Các bài đọc hôm nay vẽ ra khung cảnh từ cuộc sống Thiên Chúa muốn chúng ta hãy sống:  cuộc sống có tự do, sức mạnh và quảng đại.  Đồng thời các bài đọc ấy cũng cho thấy sợ hãi có thể cản trở người ta bước vào cuộc sống ấy cách trọn vẹn.  Thí dụ trong bài đọc thứ hai, thánh Gia-cô-bê khuyên chúng ta hãy đón tiếp những người thiếu thốn cùng khổ.  Nhưng có khi nào bạn thấy sợ hãi khiến cho bạn không dám đón chào người xa lạ không?  Hoặc có lẽ bạn cảm thấy hồi hộp khi cầu xin những phép lạ một cách quả quyết như Chúa Giê-su đã thực hiện trong bài Tin Mừng hôm nay.

          Trong Kinh Thánh có hàng trăm lần Thiên Chúa bảo người ta “Đừng sợ” gì cả.  Mới nghĩ tới việc gặp gỡ Chúa tràn đầy vinh hiển đã có thể khiến người ta không an lòng rồi!  Nhưng có một sự thay đổi trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Thiên Chúa không những bào dân Ít-ra-en đừng sợ, Người còn muốn họ hãy nói điều ấy cho các dân tộc chung quanh biết nữa.  Đó là vì Người biết chúng ta muốn giúp đỡ người khác vượt thắng được sợ hãi thì chính mình phải thắng được sự sợ hãi trước đã.

          Bạn có nhận thấy sự lo lắng là một đề tài cứ lập đi lập lại khi bạn nói chuyện với bạn bè, láng giềng hoặc các bạn làm cùng sở hay không?  Dù đó là những câu chuyện trong bản tin tức hoặc những quan tâm về các tương quan hay tài chánh, rất nhiều cuộc trò chuyện hằng ngày của chúng ta đều có thể biểu lộ sự sợ hãi ra mặt.  Bạn hãy đảo ngược những cuộc trò chuyện ấy bằng cách chia sẻ một câu chuyện gây phấn khởi.  Câu chuyện ấy có thể là bạn đã nhận ra Chúa hành động thế nào trong đời bạn hay những người thân.  Có thể là một tư tưởng mới từ Kinh Thánh.  Cũng có thể là một trong những câu chuyện bạn đã đọc trong nguyệt san Công giáo.  Chúa không chỉ nói chúng ta đừng sợ.  Nhưng Người còn ban cho chúng ta hằng ngàn lý do để sống mà không sợ hãi.  Rồi bạn hãy quan sát khi trái tim bạn rộn lên niềm phấn khởi, thì cả những người chung quanh bạn cũng bừng sáng lên.

          Hôm nay bạn hãy làm bản danh sách một số câu chuyện bạn có thể giúp những người đang nản lòng được phấn chấn, kể cả bạn nữa.

 

          “Lạy Chúa, Chúa luôn hành động để chiến thắng sự sợ hãi trong cuộc đời con.  Xin giúp con sống can đảm, luôn sẵn sàng khích lệ những người chung quanh con”.