Thứ Ba tuần 23 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 1:1-16,18-23

Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a

 

Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en.  (Mát-thêu 1:23)

 

          Hôm nay là ngày sinh nhật của Mẹ Ma-ri-a, nên tất cả chúng ta hãy vui mừng. Ừ, tại sao bạn không tụ họp gia đình lại, làm chiếc bánh sinh nhật và mừng lễ nhỉ!

          Nhưng tại sao ăn mừng?  Phải, khi đến ngày sinh nhật một người bạn thân hoặc một người trong gia đình, bạn thấy náo nức cảm động vì người ấy phải không?  Bạn muốn mừng ngày đó với họ.  Bạn muốn làm ngày ấy đặc biệt vì bạn yêu thương họ và vì người ấy quan trọng đối với cuộc đời bạn.

          Vậy có cần phải là một ngày khác biệt đối với Đức Ma-ri-a, Mẹ của bạn không?  Mẹ cũng thuộc về gia đình bạn.  Ngay từ thuở ban đầu khi Chúa Cha định sai Con của Người đến với chúng ta, Người cũng hoạch định Đức Ma-ri-a làm Mẹ của Chúa Giê-su.  Giờ đây, nhờ Đức Ki-tô, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, làm anh chị em với Chúa Giê-su.  Vậy theo một ý nghĩa nào đó, bài Tin Mừng hôm nay với gia phả của Chúa Giê-su, là một danh sách gia phả thiêng liêng của bạn.  Bắt đầu từ ông Áp-ra-ham, tổ phụ của bạn trong đức tin, gia phả đưa chúng ta tới các tổ tiên chúng ta cho đến thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a.  Lịch sử của các ngài cũng là lịch sử của bạn.  Hy vọng và ước mơ của các ngài cũng là hy vọng và ước mơ của bạn.  Nói khác đi, bạn thuộc về gia phả ấy!

          Là một phần tử thuộc gia đình Thiên Chúa, bạn có một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Người, giống như Mẹ Ma-ri-a vậy.  Bạn là một người cha hay mẹ, người anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp, xóm láng, thì Thiên Chúa muốn bạn đem Chúa Ki-tô đến với những người chung quanh, như Đức Ma-ri-a đã đem Người đến với mọi người.  Điều ấy xem như là một việc quá cao cả, và theo một ý nghĩa quả đúng như vậy.  Nhưng đừng bao giờ bạn để cho lời kêu gọi này làm cho bạn hoảng sợ.  Hãy nhớ là bạn có một người mẹ tốt nhất thế giới sẽ giúp đỡ bạn.  Cũng hãy nhớ là bạn không cô độc đâu.  Bạn có một gia đình vĩ đại, tuyệt vời nâng đỡ bạn.

          Vậy bạn hãy hành động đi, hãy làm một cái bánh ngọt hôm nay.  Hãy ăn mừng với các anh chị em của bạn khắp nơi vì mọi người cùng có một bà Mẹ thật vĩ đại!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con Mẹ Ma-ri-a làm Mẹ con.  Xin Cha giúp con vui mừng và thi hành vai trò của con để xây dựng vương quốc Cha”.