Thứ Hai tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:6-11

 

Họ giận điên lên.  (Lu-ca 6:11)

 

          Theo thánh Tô-ma tiến sĩ, sự giận dữ là một phản ứng mạnh mẽ khi người ta cảm nhận một đe dọa hoặc bất công.  Ngài dạy rằng giận dữ không phải là tội lỗi khi điều bất công là có thực và khi phản ứng được kiểm soát và tương xứng với sự bất công.  Thậm chí giận dữ còn là một điều tốt nếu nó thúc đẩy chúng ta chiến đấu cho việc lành và chống lại điều dữ.  Nhưng nếu chúng ta để cho giận dữ kiềm chế chúng ta, chúng ta có thể trở nên bị ám ảnh với điều xúc phạm, đến nỗi mất đi thái độ khách quan và không còn được mạnh mẽ để  đối phó với bất cứ điều gì làm cho chúng ta giận dữ nữa.

          Điều này xem ra giống như trường hợp đám kinh sư và Pha-ri-sêu đã giận dữ với Chúa Giê-su vì Người chữa lành cho một người vào ngày sa-bát.  Dưới con mắt của họ, sự công chính đã bị vi phạm (Chúa Giê-su không giữ luật ngày sa-bát của Do-thái) và một phản ứng cần phải có đối với vi phạm ấy.  Tuy nhiên những hành động của Chúa Giê-su không thể nào là lý do để họ âm mưu giết Chúa được.  Một điều gì đó không ổn.

          Tại sao họ lại cảm thấy bị đe dọa?  Người ta bảo rằng hết thảy chúng ta đều có khuynh hướng sợ hãi một điều gì mới, nhất là khi chúng ta không hiểu điều mới ấy thế nào.  Các kinh sư và Pha-ri-sêu đã xây dựng một thế giới riêng vững chắc dựa trên những nghi thức cổ xưa và được trân trọng, còn Chúa Giê-su thì dường như lại đảo lộn mọi sự.  Họ đã quá chú ý vào nỗi sợ hãi điều mới mẻ này đến nỗi không nhận ra được quyền năng chữa lành của Thiên Chúa đang ở giữa họ nữa.  Hậu quả là họ đánh mất thái độ khách quan.

          Tất cả chúng ta có nhiều lần đã giận dữ.  Thậm chí có những lần chúng ta không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.  Khi cảm thấy giận dữ dâng lên, chúng ta hãy cẩn thận đừng để cho nó chế ngự mình hoàn toàn.  Chúng ta cũng cẩn thận đừng khích động nó thêm kẻo nó sẽ đốt cháy chúng ta.  Trái lại, hãy lùi lại một chút, xem xét tình huống khiến chúng ta giận dữ và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta chỉ hành động theo cách nào đem lại công lý và bình an.  Chúng ta hãy xin Người ban cho chúng ta ơn can đảm để đứng dậy chống lại điều dữ và ơn cảm thông để yêu thương những người xúc phạm đến chúng ta.  Chúng ta hãy nên giống như Chúa Giê-su, Đấng đã biết giận dữ thế nào, nhưng không bao giờ phạm tội cả.

 

          “Lạy Cha, xin giải thoát con khỏi mọi thái độ tự cho mình là công chính vì nó ngăn cách con với Chúa.  Lạy Chúa, Chúa công chính và từ bi.  Xin Chúa cho tâm hồn con đầy tràn chân lý của Chúa, để con có thể nên giống như Chúa Giê-su hơn”.