Thứ Năm tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:27-38

 

Hãy cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.  (Lu-ca 6:28)

 

          Lạy Chúa Giê-su, có thực như vậy không?  Hãy cầu nguyện cho kẻ thù của con?

          Lạy Chúa, Chúa biết con đang bị tổn thương lắm không?  Chúa biết những gì đã xảy ra và người ta làm con bị thương đau đớn lắm.  Con cảm thấy như có một cuộc tấn công trực tiếp vào con và con phải cắn răng chịu đựng.  Cho nên con muốn cho kẻ ấy bị bắt và bị trừng phạt!  Xin Chúa làm sao để kẻ ấy không thể làm tổn thương bất cứ người nào như họ đã làm tổn thương con.  Lạy Chúa, con sợ đó là điều tốt nhất con chỉ có thể làm.  Chúa muốn con bước ra, tay cầm cành lá ô-liu cầu nguyện và chuyển cầu cho họ, nhưng làm sao con có thể đến với con người đã bẻ quặt cánh tay con?

          Có lẽ trước khi con quay sang cầu nguyện cho kẻ thù của con, con cần được chữa lành trước hết.  Chúa mời gọi con hãy đến với Chúa khi con cảm thấy gánh nặng đè vai.  Xin Chúa giúp con biết dành thì giờ để cho tình yêu của Chúa thanh tẩy con.  Có thể khó để con tin ngay lúc này, nhưng Chúa không bỏ mặc con giây phút nào đâu.  Chúa không lạ lẫm gì đối với bất cứ đau đớn nào của con.

          Vâng, để con thử lại xem:  “Lạy Chúa, xin mở mắt con người ấy để họ nhận ra được khi họ làm con bị tổn thương thì đó là điều không đúng.  Xin Chúa giúp họ thật lòng ăn năn!”  Vâng, như thế được chưa?

          Điều gì nữa?  Chúa muốn con tha thứ cho họ sao?  Thậm chí cả khi họ không xin được tha thứ?  Cả khi con chỉ làm một bước nhỏ mỗi lần?  Chúa muốn con cố gắng yêu thương con người ấy?  Có phải Chúa muốn như vậy là hơi quá đáng lắm không?

          Lạy Chúa, con cần Chúa cho con đi vào những bí mật của trái tim Chúa.  Con biết Chúa yêu thương con và kẻ thù của con bằng một tình yêu vô điều kiện.  Con cần phải biết mục đích cuối cùng của tình yêu này. Con cũng cần có sức mạnh của Chúa để cầu nguyện cho mục đích này được thể hiện.  Con biết Chúa muốn kết hợp con với Chúa để Chúa có thể biến đổi trái tim ích kỷ của con.  Con cũng biết Chúa muốn kết hợp con với kẻ thù của con ở trên thiên đàng.  Con biết Chúa có thể làm điều này, lạy Chúa, nên xin Chúa giúp con cộng tác với Chúa để mọi bức tường ngăn cách trong tâm hồn con được phá bỏ.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa đem kẻ thù của con vào trong tình yêu trọn vẹn của Chúa.  Được Chúa chữa lành và giải phóng, ước gì chúng con được nên một trong Thánh Thần Chúa”.