Thứ Tư tuần 23 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 3:1-11

 

Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.  Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.  (Cô-lô-xê 3:1,2)

 

          Giám đốc điều hành của một công ty là người có trách nhiệm đối với mọi hoạt động và thành quả của công ty.  Công việc của người này là giữ cho công ty chú tâm vào mục đích của nó.  Một giám đốc tốt luôn hiểu rằng rất có thể công ty sẽ bị lôi cuốn đi ra ngoài sứ mệnh chính yếu của nó.

          Bạn có biết chúng ta cũng có thể là những người giám đốc không?  Chúng ta có thể đi theo kế hoạch riêng của mình để chú tâm vào mục đích chủ yếu, là yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân.  Nhờ nắm bắt, xem xét và làm cho những tư tưởng của chúng ta phải tuân phục, chúng ta có thể giữ mình khỏi bị trật đường rầy do những chi phối hoặc những lo lắng đưa chúng ta xa khỏi Chúa và cuộc sống Người ban cho chúng ta.

          Bước đầu tiên là phải nắm bắt những tư tưởng.  Bạn hãy thử đừng suy nghĩ gì cả trong một ít phút, bạn sẽ thấy mình luôn suy nghĩ!  Các tư tưởng luôn lẩn quẩn trong đầu óc chúng ta, tốt có, xấu có, vô tư cũng có.  Nhưng bạn có thể tập thói quen nhận ra những tư tưởng sai lầm lái bạn đi ra ngoài con đường chính:  đó là những nghi ngờ về Thiên Chúa, những thói quen nghĩ đến sợ hãi, thèm thuồng, tham vọng, tố cáo người khác và lên án bản thân.

          Khi bạn nắm được một trong những tư tưởng sai lạc này, bước kế tiếp là hãy xem xét nó.  Nó có đúng không?  Nó có sai lạc với những gì bạn biết về Thiên Chúa hoặc lời kêu gọi của Người không?  Nó khiến cho bạn lo lắng hay đem lại bình an cho bạn?

          Sau cùng, bạn có thể bắt tư tưởng này phải tuân phục Chúa Ki-tô.  Nếu nó không thuộc về tâm trí bạn , hãy cho nó đi.  Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn thoát khỏi ảnh hưởng của nó.  Hãy để tâm trí bạn chú ý đến điều bạn biết là thật và hãy xem tư tưởng vô dụng kia đang tan mờ và biến đi.

          Theo Kinh Thánh, Nước Thiên Chúa là nơi không còn than khóc hay đau khổ nữa.  Đó là mục đích của bạn.  Đó là “thượng giới” mà thánh Phao-lô khích lệ chúng ta hãy hướng lòng trí đến.  Nếu bạn tập làm giám đốc quản trị các tư tưởng của bạn hôm nay, bạn sẽ tiến thêm một bước gần hơn tới mục đích của bạn!

 

          “Lạy Chúa, mắt con hướng về Chúa.  Xin giúp con đừng đi trật đường hôm nay.  Xin Chúa đưa con lên nơi Chúa đang ngự trị!”