Thứ Bảy tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:4-15

 

Để chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu.  (Lu-ca 8:10)

 

          Những lời này của Chúa Giê-su khiến cho người ta thắc mắc khi vừa nghe.  Có phải thực sự Người muốn đưa ra lý do sở dĩ Người dùng dụ ngôn là cốt cho người ta không hiểu được phải không?  Chắc chắn không phải thế!  Nếu thực như vậy thì tàn ác quá.  Không, Chúa Giê-su muốn đến với mọi người.  Người dùng dụ ngôn chỉ vì nhờ các câu chuyện phong phú ý nghĩa và quen thuộc mà những dụ ngôn ấy trở nên dễ hiểu hơn.  Hầu hết những người nghe Chúa Giê-su giảng đều không theo học trường lớp nào về Kinh Thánh cả.  Cho nên Người đã cho họ những câu chuyện giản dị quen thuộc với họ, như dụ ngôn đứa con hoang đàng hoặc dụ ngôn hôm nay về người gieo giống và hạt giống, để giúp cho giáo lý của Người được lưu lại trong tâm hồn người nghe.

          Dụ ngôn hôm nay đặc biệt quan trọng vì nó nói đến lời Chúa là lời “có thể cứu rỗi linh hồn chúng ta” (Gia-cô-bê 1:21).  Như Chúa Giê-su vẫn thường làm, Người dùng cách phóng đại khi sử dụng một chút tâm lý phản hồi.  Nếu bạn nói với người ta là họ có thể có trở ngại khi nghe bạn, thì người ta hầu như sẽ vểnh tai lên khi bạn nói.  Và vì chính đề tài của dụ ngôn là điều quan trọng phải nghe, nên chúng ta càng phải thực sự lắng nghe hơn để trở nên loại “đất” sinh hoa trái tốt.

          Vậy làm sao chúng ta biết được tai mình đang mở ra?  Chúng ta biết được, nếu lời chúng ta nghe sinh hiệu quả và nếu đời sống chúng ta thay đổi.  Điểm chính của dụ ngôn là dạy chúng ta hãy vâng nghe lời Chúa.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cố gắng làm trắc nghiệm “lắng nghe”.  Bạn hãy đọc dụ ngôn chậm và lớn tiếng.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cùng lắng nghe với bạn.  Có những điểm đặc biệt nào Người dạy bạn “hãy dừng lại, hãy chú ý” không?  Có lẽ một điều nào đó bạn đã đọc kích động lương tâm bạn.  Có lẽ điều nào đó đã đem lại cho bạn chút cảm nghĩ phấn khởi, hoặc hy vọng hay hướng dẫn.  Bất cứ điều gì xảy tới, bạn hãy để cho lời Chúa bén rễ.  Hãy để cho lời Chúa chuyển từ ý nghĩ sang hành động.  Rồi bạn hãy ghi lại điều bạn đã nghe và cố gắng sống theo lời ấy trong ngày.  Bạn hãy làm hết sức đến với lời Chúa “bằng trái tim quảng đại và tốt lành”, rồi bạn sẽ thấy lời ấy sinh hoa trái tuyệt vời trong đời sống (Lu-ca 8:15).

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con làm một người tôi tớ vâng lời để lắng nghe Chúa rõ ràng, không phải với đôi tai mà thôi, nhưng với tất cả trái tim con”.