Thứ Hai tuần 24 Thường niên

Suy niệm Dân Số 21:4-9

Lễ Suy tôn Thánh Giá

 

Dân chúng kêu trách.  (Dân Số 21:5)

 

          Rắn độc rít lên chung quanh chân bạn.  Dân chúng ngã xuống vì nọc độc của rắn.  Niềm hy vọng của bạn bắt đầu phai nhòa khi bạn biết rằng việc bạn sẽ bị chúng cắn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.  Đột nhiên một tiếng nói vang lên, bảo mọi người hãy nhìn lên con rắn bằng đồng được treo cao trên một cây cột.  Khi cố đưa mắt rời khỏi đám rắn lổn ngổn trên mặt đất, bạn nhìn thấy con rắn bằng đồng và thấy hễ ai đã nhìn lên nó là được chữa lành.

          Theo đoạn Kinh Thánh này, mọi sự bắt đầu từ những kêu trách của dân chúng về lương thực không vừa ý.  Làm sao dân Ít-ra-en lại có thể kêu trách về một điều không có gì là quá quan trọng trong khi họ vừa mới được cứu thoát khỏi ách nô lệ?  Giờ đây có thể chúng ta không phải đối phó với những con rắn thực, nhưng bài đọc thứ nhất hôm nay là một thí dụ cho thấy ngay cả những kêu trách nho nhỏ cũng có thể mở cửa ra cho những “con rắn” nhỏ khác làm ô nhiễm bầu khí gia đình hoặc sở làm của chúng ta.

          Tất cả chúng ta đều biết cảm nghĩ thế nào khi gặp những kêu trách không cần thiết.  Điều ấy có thể xảy ra cho hầu hết chúng ta.  Khởi đầu chỉ là trút đi cơn bực bội một cách vô tình, rồi có thể biến thành mất kiên nhẫn hoặc giận dữ.  Sau đó, nào là phê bình, chỉ trích hoặc thái độ không tử tế lẻn vào.  Rồi chúng ta thấy mình ở trong một tình trạng không vừa lòng mà không biết phải làm sao thay đổi, giống như dân Ít-ra-en vậy.

          Vậy thì bạn hãy đến với sức mạnh của thánh giá!  Giống như con rắn bằng đồng trong bài đọc này, thánh giá là một biểu tượng của sự chết.  Đó là một trong những hình thức xử tử tàn bạo nhất và nhục nhã nhất.  Nhưng giờ đây, nhờ Chúa Ki-tô, nó được biến đổi thành một biểu tượng của sự sống.  Tại sao?  Vì Chúa Giê-su đã tự nguyện mang lấy thập giá vì yêu thương chúng ta.  Giờ đây thậm chí cái chết cũng phải đầu hàng sức mạnh của thánh giá và vết cắn độc hại của tội lỗi đã bị chiến thắng.

          Hôm nay, bạn hãy dành một lúc để suy nghĩ về sự hy sinh của Chúa Giê-su có ý nghĩa gì đối với bạn.  Hãy nghĩ đến những chiến thắng mà thập giá của Người đã mang lại trong đời bạn.  Rồi mỗi khi cảm thấy bị cám dỗ muốn kêu trách, bạn hãy dừng lại một lúc, thở thật sâu và kêu tên mười trong số những chiến thắng ấy.  Hãy đếm những chiến thắng ấy trên đầu ngón tay và hãy xem những kêu trách đang biến dần đi.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa đã tuôn trào trên thập giá dành cho con”.