Thứ Tư tuần 24 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:31-35

 

Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.  (Lu-ca 7:35)

 

          Nhiều người trong thời Chúa Giê-su đã từ chối cả giáo lý của Người lẫn giáo lý của Gio-an Tẩy Giả.  Chẳng có gì thích hợp với họ cả.  Chúa Giê-su đã ví những người này giống như đám trẻ con khó mà chiều lòng chúng được và chúng chẳng hạnh phúc với bất cứ điều gì.  Khi ông Gio-an sống giản dị và rao giảng một sứ điệp sám hối, thì họ coi ông là người quá nghiêm khắc và đòi hỏi.  Tuy nhiên khi Chúa Giê-su ăn uống với những người tội lỗi và tỏ lòng thương xót họ, thì đám người này lại chê bai Người là quá dễ dãi với người ta.  Lòng người thật dễ đổi thay!

          Nhiều người trong thế hệ Chúa Giê-su đã mang những ý niệm sẵn có về Đấng Mê-si-a là ai và Chúa Giê-su không phù hợp với những mong ước của họ.  Bị kẹt trong lối nhìn như thế, những ai đã có cơ hội biết Chúa Giê-su đã thực sự không muốn nhìn nhận Người hoặc đón nhận hành động của Thiên Chúa qua Người.  Họ bám chặt lấy lối xét đoán và những quan điểm của mình, ương ngạnh chẳng khác gì những đứa trẻ nói trên.  Hậu quả là họ không muốn tiếp xúc với Người.

          Ngày nay chúng ta cũng rất thường hành động giống như vậy!  Có lẽ chúng ta đã quyết định mức độ Chúa có thể đòi hỏi nơi chúng ta và đã đóng tâm hồn lại trước mọi sự.  Có lẽ chúng ta đã để cho một mối tương quan tốt đẹp bị hủy hoại, lý do là chúng ta không chịu bỏ đi một quan điểm tuy mạnh mẽ nhưng ít quan trọng.  Có lẽ chúng ta không chịu cho người phối ngẫu của mình một cơ hội để chứng tỏ họ đã thay đổi là vì chúng ta sẽ không chấp nhận một lời xin lỗi.  Có thể chúng ta đã phê bình cha xứ gay gắt chỉ vì một điều khẳng định nào đó của ngài trong bài giảng.  Biết bao nhiêu cơ hội chúng ta đã đánh mất để làm một người bạn mới, vì chúng ta không thích lối ăn mặc của người nào đó?

          Khi chúng ta đóng kín trước người khác hoặc không chấp nhận họ dựa trên thiên kiến, xét đoán sai lầm và định kiến, thì không những chúng ta làm cho họ đau khổ, mà chính chúng ta cũng phải đau khổ.  Dù Chúa Giê-su nhận ra sự cứng lòng của những người chống đối mình, nhưng Người vẫn biết đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa cuối cùng sẽ được biện minh qua đời sống của những người thực hành đức Khôn Ngoan ấy (Lu-ca 7:35).  Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần làm cho trái tim chúng ta mềm mại và giải thoát chúng ta khỏi mọi thiên kiến và hiểu lầm đang trói buộc chúng ta.  Hằng ngày chúng ta hãy xin Chúa ban ơn khôn ngoan của Người, để chúng ta biết được sự sống của Người trong chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt cho con thấy được Chúa rõ hơn.  Xin phá bỏ mọi trở ngại trong tâm hồn con, để con nhận được sự sống của Chúa trong con”.