Chúa Nhật tuần 25 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 3:16 – 4:3

 

Bởi đâu có xung đột giữa anh em?  (Gia-cô-bê 4:1)

 

          Tâm trí chúng ta có thể làm những điều kỳ diệu.  Nó có thể tưởng tượng, ghi nhớ, lý luận và chọn lựa.  Chúng ta sử dụng tâm trí để giải quyết những vấn đề phức tạp, để tưởng tượng ra những điều khả thi mới và thưởng thức vẻ đẹp của bình minh.  Quả thực là một ân huệ tuyệt vời Chúa ban cho ta!

          Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng vì tội lỗi nên tâm trí chúng ta cũng có mặt tối của nó.  Đôi khi mặt tối này đã khiến chúng ta nói hoặc làm những điều làm cho người khác bị tổn thương.  Thí dụ bài đọc thứ nhất hôm nay nói về một cuộc chiến trong tâm trí chúng ta giữa những yếu tố tối tăm như ghen tương hay tham vọng với những yếu tố trong sáng như lòng thanh khiết và từ bi.

          Bài Tin Mừng hôm nay cũng mang chủ đề tương tự.  Nó kể lại việc các tông đồ đã tranh giành nhau xem ai là người quan trọng nhất.  Thí dụ, bạn có thể nghe Phê-rô bảo “Chúa Giê-su nói tôi là đá tảng”, trong khi Gio-an trả lời “Nhưng mà Người gọi tôi là môn đệ yêu dấu”, còn An-rê thì nói “Này, đừng quên rằng tôi mới là tông đồ Chúa gọi đầu tiên đấy.  Tôi là kẻ ở với Chúa lâu nhất”.  Việc ấy xem ra chẳng hay chút nào, nhưng chính chúng ta cũng làm giống như vậy thôi, và đây chính là điều thánh Gia-cô-bê đang nói đến trong bài đọc thứ hai hôm nay.

          Thánh Gia-cô-bê bảo rằng vấn đề là chúng ta có khuynh hướng để mặc cho tâm trí mình lang thang tùy ý.  Nếu chúng ta không canh chừng nó, nó có thể đi vào những vùng tối của tâm hồn và bắt đầu tạo nên mọi thứ tư tưởng ích kỷ.

          Vậy đây là một kế hoạch nhỏ giúp bạn canh chừng tâm trí mình.  Bước thứ nhất là làm cho tâm trí mình tràn đầy những tư tưởng về Chúa mỗi buổi sáng và vào những thời điểm bình thường trong ngày.  Bước thứ hai là… ờ, không có bước thứ hai.  Chỉ có Chúa Giê-su là tất cả những gì chúng ta cần!

          Làm cho tâm trí mình đầy tràn Chúa Giê-su – nhờ bí tích, cầu nguyện, thánh ca, hoặc Kinh Thánh – sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lối suy nghĩ và hành động của bạn.  Vậy bạn hãy giữ kỷ luật cho mình.  Hãy dành ra mỗi buổi sáng ít nhất mười lăm phút hoàn toàn ở với Chúa.  Rồi mỗi ngày có những lúc bạn hướng lòng về Chúa.  Bạn sẽ thấy những khuynh hướng xấu đưa tới tội lỗi biến đi.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con từ chối trước mọi cám dỗ phạm tội”.