Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm Da-ca-ri-a 2:5-9,14-15

 

Ta sẽ là tường lũy bằng lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó.  (Da-ca-ri-a 2:9)

 

          Lúc lên năm tuổi, bạn đã có bao nhiêu người bạn?  Nếu như bạn có một buổi liên hoan sinh nhật thì có lẽ tất cả sẽ ngồi vừa chung quanh bàn ăn của bạn.

          Rồi hiện giờ bạn có bao nhiêu người bạn?  Không phải chỉ những người bạn thân nhất đâu, nhưng là những người biết bạn và thích bạn hoặc là những người bạn biết và thích họ.  Chắc là bạn cần một nơi rộng hơn cái bàn ở bếp thì mới đủ chỗ cho họ ngồi!  Thực ra cả bên trong nhà bạn có lẽ cũng không đủ đâu!

          Đó là sứ điệp vị thần sứ gửi cho người cầm thước đo trong thị kiến của ngôn sứ Da-ca-ri-a.  Chúa không muốn giới hạn số các bạn hữu của Người.  Vương quốc của Người không có tường lũy.  Không có bất cứ hạn chế nào.  Chúa muốn quy tụ người người từ mọi quốc gia để ở với Người.  Người hứa dành chỗ cho họ, thậm chí Người muốn lấy “tường lũy bằng lửa bao quanh” họ để giữ cho họ được an toàn (Da-ca-ri-a 2:9).

          Bạn thử tưởng tượng dân chúng thời ấy sẽ ngạc nhiên biết chừng nào.  Một thành phố không có tường lũy bảo vệ?  Chung sống với những người khác quốc gia và khác tôn giáo?  Không thể tưởng được!

          Chúa Giê-su đã làm trọn lời tiên tri này khi Người khai mạc Nước Thiên Chúa.  Mọi người được đón tiếp, bất kể họ là ai và đời sống của họ thế nào.  Hễ ai qua bức tường bằng lửa mà vào, tức là qua ơn thống hối và đức tin, thì được đón chào như một  thành viên mới của gia đình, với những nụ cười và vòng tay mở rộng.

          Có lần nào bạn đã đi loanh quanh với một cái thước đo chưa?  Có lần nào bạn đã giới hạn những người mà bạn muốn kết làm bạn bè, hoặc những người bạn cho là xứng đáng vào Nước Thiên Chúa không?  Chia sẻ Chúa Ki-tô với những người đồng đạo thì dễ, nhưng Chúa lại có một kế hoạch lớn hơn thế.  Người muốn phá đổ những bức tường chúng ta xây chung quanh tâm hồn chúng ta, để chúng ta có thể mời mọi người cùng chung tay với chúng ta trong vương quốc Chúa.

          Vậy hôm nay bạn hãy bỏ đi cây thước đo và đến với những người ở chung quanh pháo đài của bạn.  Bạn không cần phải giảng đạo cho họ;  chỉ cần quen biết họ và để cho họ quen biết bạn.  Hãy để họ nhìn thấy vinh quang Chúa đang ngự trong bạn, để rồi cả họ cũng muốn được sống trong một vương quốc thật an toàn và tốt đẹp của Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thực hiện lời hứa ban cho một Giáo Hội phổ quát.  Xin Chúa giúp con tìm kiếm bạn hữu để đem họ về với Chúa”.