Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:9-13

Lễ thánh Mát-thêu, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng

 

Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?  (Mát-thêu 9:11)

 

          Chúa Giê-su có biệt tài làm ngược lại những gì người ta mong đợi.  Nếu Người không làm phép lạ chữa lành vào ngày sa-bát hoặc rao giảng những sứ điệp khác lạ với đầy sự khôn ngoan, thì Người cũng sống hòa mình với hạng người xấu hoặc tha thứ cho những kẻ tội lỗi.  Lý do là vì Người không giống như các kẻ tố cáo Người, Người nhìn đằng sau vẻ bề ngoài của một người hay một tình huống, và thấy những sự thật sâu xa cũng như vẻ đẹp giấu ẩn.  Nói khác đi, Người nhìn cuộc sống trần gian với cặp mắt thiên đàng.

          Vậy Chúa Giê-su đã thấy gì khiến cho Người tuyển chọn Mát-thêu giữa đám đông và mời gọi ông làm môn đệ Người?  Chắc chắn một phần lý do là rõ ràng Thiên Chúa vẫn dành một chỗ cho cả những kẻ bị người ta ghét bỏ nhất.  Người muốn tỏ ra rằng thậm chí những kẻ chúng ta nghĩ họ có thể sẽ từ chối vẫn có những nét tốt lành, mà nếu được chăm sóc, những nét ấy có thể bừng cháy lên tình yêu của Thiên Chúa.

          Nhưng điều gì Chúa Giê-su đã đặc biệt thấy nơi Mát-thêu làm cho Người lên tiếng kêu gọi ông?  Làm sao một tên thu thuế ích kỷ lại có thể giúp Người xây dựng Nước Trời?  Ông ta có tài năng gì?

          Có lẽ Chúa Giê-su đã nhận thấy Mát-thêu có một sự kiên trì bền bỉ và khả năng thuyết phục người khác.  Không dễ gì có thể móc túi tiền của người ta dựa trên luật lệ thường tình, nhất là đồng bào Do-thái của ông!  Có thể là nhờ căn bản giáo dục của ông;  một số người tin rằng sách Tin Mừng mang tên tác giả Mát-thêu được viết tỉ mỉ và hay nhất trong bốn sách Tin Mừng.  Cũng có thể Mát-thêu chỉ đơn thuần có khả năng đối diện với người khác mà không chút bối rối hoặc tự giác – một đặc tính ích lợi cho cả những người thu thuế lẫn những người rao giảng Tin Mừng!

          Có lẽ bạn từng biết những tài năng bạn đang sở hữu đều có thể được sử dụng cho Chúa.  Nhưng có lẽ những tài năng hiển nhiên nhất của bạn lại không phải là những tài năng Chúa muốn sử dụng.  Vậy có thể là Chúa muốn sử dụng bạn một cách mới phải không?  Có lẽ Người còn sử dụng luôn một điểm nào đó mà bạn nghĩ là tiêu cực.  Cho nên bạn đừng ngăn cản những đường lối Chúa có thể sử dụng bạn để xây dựng vương quốc Người.  Người muốn làm gì để hoàn tất nhờ bạn?  Kế tiếp Người sẽ sử dụng bạn thế nào?  Bạn cứ hỏi Chúa thì biết!

 

          “Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì kế hoạch vĩ đại của Chúa.  Con mở lòng xin Chúa dẫn dắt.  Xin cho con thấy hôm nay con phải phục vụ Chúa như thế nào”.